Hoppa till huvudinnehåll

Efterlyses: Dina glittriga stenar

Keijo Nenonen på Geologiska forskningscentralen.
Keijo Nenonen säger ja tack till dina stenfynd. Keijo Nenonen på Geologiska forskningscentralen. Bild: Yle keijo nenonen

Det glittrar och glimmar, blänker och strålar. I det här rummet finns fynd från varje hörn av Finland.

Det är frågan om Geologiska forskningscentralen som i sin utställning i Otnäs i Esbo visar upp bland annat mineraler, stenar och fossiler.

En del av objekten kommer från privatpersoner. Och GTK efterlyser mer.

Ovanligt tunga, rostiga eller glittrande stenar kan skickas in

Det är inte bara geologer som kan samla stenar och skicka dem till Geologiska forskningscentralens anläggning i Kuopio, hälsar Keijo Nenonen som är ledande expert och professor på GTK.

Geologiska muséet.
I Otnäs finns en utställning med allt från månbitar till fossiler och ädelstenar. Geologiska muséet. Bild: Yle geologiska museet

- Alla som är nyfikna och är intresserade av naturen kan donera till oss. Vanligtvis skickas stenproverna in för att de är ovanligt tunga och om de är mycket rostiga eller ser metallglittrande ut.

Ofta är det kisel- och svavelfynd som görs.

Varje år kommer det in över 7 000 stenbitar till forskningscentralen. I Finland finns över 1 000 stenentusiaster. De har en stor betydelse för forskningen.
Hälften av alla gruvdrifter har uppkommit från allmänhetens tips.

Månbit på Geologiska forskningscentralens utställning.
En bit av månen kan skymtas på utställningen i Otnäs. Månbit på Geologiska forskningscentralens utställning. Bild: Yle geologiska museet

Europas största guldgruva finns i norr

Finland är ett land rikt på mineraler och landet har rankats högst i en internationell jämförelse av världens gruvländer.

Nio av landets 52 gruvor är guldgruvor. Den största, Suurikuusikko, finns i Kittilä i Lappland och är dessutom den största i Europa.

Fejkade guldklimpar på utställning i Otnäs.
Med en sådan här guldklimp kan man köpa ett hus i Helsingfors. (Guldklimpen är en replik). Fejkade guldklimpar på utställning i Otnäs. Bild: Yle guldklimpar,Guldklimp

Från landet bryts nio ton guld per år.

Geologiska forskningscentralen skulle gärna se att fler gruvor startas, men det är dyrt. Nästan alla gruvor ägs av utländska bolag som har startkapitalet som krävs. Det handlar om flera miljoner.

Månbit på Geologiska forskningscentralens utställning.
På Geologiska forskningscentralens utställning får man lära sig om historia. Månbit på Geologiska forskningscentralens utställning. Bild: Yle geologiska forskningscentralens utställning.

Vad är värdefullt i framtiden?

Medan guld håller sitt värde genom stormiga ekonomiska tider kan andra ämnen i framtiden också vara värdefulla, säger ledande expert Keijo Nenonen.

Det litium som hittas i Finland är av mycket bra kvalitet.

Bland annat därför tar geologerna på forskningscentralen emot privatpersoners egna fynd, för att kunna kartlägga vilka mineraler som hittas var.

Läs också