Hoppa till huvudinnehåll

Var försiktig med kemikalier i bassängen!

Barn leker i en uppblåsbar simbassäng.
Barn leker i simbassängen, men hur mycket biocider finns det i vattnet? Barn leker i en uppblåsbar simbassäng. Bild: All Over Press/Alamy bassäng,simbassänger

Alger har påträffats på många håll i Skärgårdshavet och bland annat omkring Kimitoön har det redan funnits rikligt med alger. Ett alternativ kan då vara en pool på torra land.

För att badvattnet i uppblåsbara bassänger ska hållas fräscht rekommenderas olika former av cirkulationspumpar och kemikalier.

Tapio Korkolainen vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes påminner konsumenterna om att det gäller att undvika kemikalier i badvattnet så långt det går.

- Framför allt när det handlar om små barn som ska bada i vattnet rekommenderar jag att man byter ut badvattnet varje dag istället för att använda biocider, säger Korkolainen.

Han betonar också att konsumenten ska vara uppmärksamma när de köper bakteriedödande produkter i affären.

- Se till att det finns en noggrann bruksanvisning på paketet och att du får ett produktsäkerhetsdatablad med dig från affären, säger Korkolainen.

Korkolainen förklarar att det också ska finnas tydliga varningsmärken på paketet, som beskriver de faror som preparatet innebär och vilka åtgärder som behövs för att man ska kunna använda preparatet på ett tryggt sätt.

Kemikalier som säljs i butiken måste inte vara godkända av myndigheterna

Marknadsförare och importörer som är ansvariga för varan måste också nämnas, säger Korkolainen.

Han konstaterar att många konsumenter kanske tror att de kemikalier som säljs i affärerna är godkända av myndigheterna, men så är det inte alltid.

- Om ett företag vill sälja ett preparat som dödar bakterier i badvattnet så krävs det i dag inte ett tillstånd från oss på Tukes, säger Korkolainen. Preparatet är alltså inte granskat av någon myndighet på förhand.

En ändring är ändå på gång och om några år kommer Tukes att börja godkänna också de här kemikalierna innan de kan säljas i Finland. Än så länge är det på producenternas och affärernas ansvar att se till att de kemikalier som säljs är trygga. Korkolainen säger att de flesta affärerna säkert bär sitt ansvar, men att konsumenterna inte ska invaggas i en falsk trygghet om att alla kemikalier skulle vara granskade på förhand.

- Tillsvidare är det bara vissa produkter som till exempel myggmedel, rodenticider eller båtbottenfärger som kräver tillstånd på Tukes. Men det gäller alltså inte ännu för bakteriedödande kemikalier som är avsedda för att rena badvattnet, säger Korkolainen.

Många kemikalier är skadliga för vattenlevande organismer, men ändå tillåtna

Tukes övervakar att det inte säljs preparat för sådana ändamål som ämnet inte är tillåtet för, och att det inte säljs preparat som är förbjudna inom EU. Dessutom bevakar Tukes att texten på förpackningarna är rätt och skrivna på både finska och på svenska. Främst satsar man på att övervaka näthandeln, men ibland gör man också stickprov i affärer.

Korkolainen betonar också att det är viktigt att man följer bruksanvisningen och att doserna inte överskrids. Bland de kemikalier som erbjuds finns många sådana som till exempel är skadliga för vattenlevande organismer.

Klor är också vanligt i preparat som ska rena badvattnet. Korkolainen konstaterar att klor ju också läggs till i dricksvattnet på många håll, så i små mängder är det knappast farligt. Triclosan används i vissa preparat för samma ändamål, det är ett ämne som EU just nu granskar och där man sannolikt kommer att begränsa användningen.

Eftersom många av biociderna är skadliga för miljön skulle det vara viktigt att vattnet från bassängen töms i avloppet och att vattnet renas i ett avloppsreningsverk.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland