Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen en föregångare på elbilsfronten

Laddningsstation för elbilar.
Det finns särskillda parkeringsplatser för elbilar, där de dessutom kan laddas. Laddningsstation för elbilar. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Det finns få elbilar i Finland, men huvudstadsregionen är en föregångare. Här finns över hälften av de eldrivna bilarna i landet.

I elbilsdiskussioner pratas det ofta om Norge. Pionjärlandet som är elbilarnas paradis, och Finland är långt efter.

Det ligger något i det – i Finland fanns det i slutet av förra året 614 elbilar, varav hälften i huvudstadsregionen. Det här är ingenting jämfört med till exempel Norge där elbilarnas antal är tiotusentals.

Under årets första halva registrerades 67 procent fler bilar med alternativa energikällor än året innan, uppger trafiksäkerhetsverket Trafi. Antalet elbilar och laddningsbara hybridbilar ökar hela tiden, men än så länge är antalet lågt. Dessutom har de nyregistrerade bilarna lägre utsläpp än tidigare.

Besluten behöver inte vara förevigt, men det är viktigt att få igång utvecklingen.
― Elias Pöyry

Enligt Elias Pöyry på Sähköinen liikenne-projektet skulle man kunna få fart på utvecklingen med enkla medel. Han håller med om att huvudstadsregionen är landets föregångare för elbilarna, men de borde också få mera stöd i politiken.

- Det borde fattas politiska beslut som skulle gälla nu. Besluten behöver inte vara eviga, men det är viktigt att få igång utvecklingen.

Elbilarna behöver en morot, och enligt Pöyry skulle det till exempel rymmas elbilar i kollektivtrafikfilerna, utan att det skulle störa trafiken.

- Det behövs en knuff.

Nedlaggt elbilsärende kan bli aktuellt pånytt i Esbo

I Esbo behandlades i fjol ett fullmäktigeförslag om att tillåta elbilar i bussfilerna, men enligt stadsstyrelsen skulle det ske på bekostnad av kollektivtrafiken, och ärendet lades ner.

När västmetron öppnar, kanske i början av år 2017, så försvinner en stor del av busslinjerna i södra Esbo, vilket skulle ge plats i bussfilerna.

Ärendet kan bli aktuellt igen.― Pia Kauko

- Ärendet kan bli aktuellt igen, men det vet vi under hösten, säger stadsfullmäktigeledamot Pia Kauko (Saml) som lade fram ärendet senast.

Men ifall det görs om ska det inte bara gälla elbilar, utan också andra utsläppssnåla bilar.

- Det är viktigt att förvaltningen förstår att elbilar inte är ett hot mot deras privatbilspolicy, säger Pöyry.

Förhållandevis många laddningsplatser i huvudstadsregionen

För tillfället finns det relativt många laddningsplatser i huvudstadsregionen, speciellt i förhållande till antalet bilar. Men det behövs fler om antalet elbilar ska kunna öka.

Laddning av elbil
Så här ser det ut när man laddar en elbil. Laddning av elbil Bild: Yle/Roger Källman elbilar,laddstation

Om två år kommer det så kallade c-segmentet, alltså medelstora familjebilar, genomgå en elbilsreform och senast då måste städerna vara beredda, säger Pöyry.

I Helsingfors har bilar med låga utsläppsnivåer redan en parkeringsförmån. Bilar som släpper ut mindre än 100 gram koldioxid per kilometer betalar hälften mindre på stadens parkeringsplatser än andra bilar. Det här gäller förstås också elbilar – som inte direkt släpper ut någon koldioxid.

Här kan du sen den finska statistiken över nyregistrerade elbilar.