Hoppa till huvudinnehåll

Nada Nord hjälper estniska barnhem och äldreboenden

Pehr Löv
Pehr Löv. Pehr Löv Bild: privat/Pehr Löv Pehr Löv

Både barnhem och äldreboenden i Estland är i stort behov av bidrag. Hjälporganisationen Nada Nord från Jakobstad har engagerat sig i Estland. Pehr Löv är en av de inom Nada Nord som besökt Estland och han är förvånad över det stora hjälpbehovet.

- Tallinregionen har en kraftig ekonomisk utveckling och mycket investeringar men på grund av plattskattesystemet och ett politiskt system utan nordiskt välfärdstänk så är landsbygden fortfarande mycket fattig och får långt klara sig själva. Nöden är stor.

Nada Nord besökte både äldreboenden och barnhem under sin vistelse i Estland. Det barnhem som Nada Nord besökte hade 28 barn mellan 2 och 22 år.

Många av de föräldralösa barnen har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar.

- När det offentliga inte har resurser så får det privata, familjen och frivilliga organisationer träda fram. De försöker hålla kvar barnen tills de får utbildning.

Nada Nord hjälparbetare Gun-May Löv, Maie Ausmeer från Estland, Eivor Haga och Rose-May Svartgrund
En del av det gäng från Nada Nord som besökte Estland. Gun-May Löv, Maie Ausmeer, (socialarbetare i Varbla kommun), Eivor Haga (viceordförande), Rose-May Svartgrund. Bilden tagen vid åldringshemmet i Varbla Nada Nord hjälparbetare Gun-May Löv, Maie Ausmeer från Estland, Eivor Haga och Rose-May Svartgrund Bild: Pehr Löv Österbotten

En blöja per dag

De äldreboende som Nada Nord besökte hade 20 inneboende och resurserna är knappa.

Hälften av de inneboende var sängliggande och utrymmena små. Tre sängar får samsas på knappt 15 kvadratmeter.

Från staten tilldeladas de äldre en blöja om dagen.

- Ofta var blöjorna slut redan i oktober och resten av året fick man klara sig bäst man kunde. Personalen skötte hela ruljansen med städning, matlagning och patientomsorg 24 timmar i dygnet.

Mera hjälp

Det var allt som allt åtta personer från Nada Nord som besökte Estland för att bland annat skapa kontakter för framtida hjälpsändningar. Med sig hade man också kläder, skor, sängkläder och husgeråd.

- Det känns angeläget då ett grannland ska ha det så där illa jämfört med oss. Vi fick blodad tand och vi vill hjälpa Estland ännu mera.

Det finns nu planer på att rusta upp det äldreboende som Nada Nord besökte. Kontakterna finns nu för att det ska vara möjligt.

Det som man framförallt önskar sig är nu sängkläder och kläder och annat materiel. Kontanter är också välkommet.