Hoppa till huvudinnehåll

Panamaläckan: Nordea vill styra Luxemburgskontoret striktare

Nordeas blåa logga på ett stenhus.
Nordeas blåa logga på ett stenhus. Bild: EPA/MAURITZ ANTIN Nordea,nordea bank

Nordeas interna utredning angående Panamaläckan har inte hittat belägg för att medarbetare i Luxemburg skulle ha uppmanat till bildandet av offshorestrukturer. En del fall kräver ändå fortsatt analys, skriver banken i ett pressmeddelande.

Utredningen har granskat om banken följt lagar och de interna regler som finns om offshorebolag.

I utredningen framkommer att Nordea erbjudit administrativa tjänster men man har inte hittat belägg på att bankens medarbetare skulle ha påbörjat bildandet av offshorestrukturer eller hjälpt kunder att undgå skatt.

– Vi tolererar inte att Nordea utnyttjas som en bas för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering. Nordea är den största banken i Norden och har en särskild skyldighet att vara en god samhällsaktör. Skatter är obligatoriska, och det är absolut nödvändigt för samhället i stort att företag och privatpersoner följer skattelagstiftningen, säger Nordeas vd och koncernchef Casper von Koskull.

Vissa fall kräver fortsatt analys

Nordea granskade också den ryska ledningens privata offshorestrukturer utan att finna belägg för brott mot Nordeas interna riktlinjer.

68 fall kräver ännu ytterligare analys för att Nordea ska kunna bekräfta att huvudmännen följt Nordeas riktlinjer om skatteregler.

Bland de 21 private banking-kunder som är bosatta i de nordiska länderna och som granskades i utredningen hittade man fem fall som kräver fortsatt analys.

Även sju fall av förnyade fullmakter som inte skett enligt bankens riktlinjer hittades.

Striktare styrning

Nordea kommer i fortsättningen att tillämpa en striktare styrning i Nordea i Luxemburg och integrera den i den nordiska bankorganisationen. Bolaget kommer också att skärpa sin skattepolicy för kundrådgivning.

Utredningen lyfter också fram att bankens kundkännedomshandlingar inte följer de standarder som koncernens riktlinjer anger. De brister som hittades i kundkännedomen avser främst det som krävs för bankens högriskkunder.

Utredningen har begränsats till de offshorestruktirer som administreras av advokatbyrån Mossack Fonseca och/eller har sitt säte i Panama och som hade en kundrelation med Nordea i Luxemburg den 15 april.