Hoppa till huvudinnehåll

Wärtsiläs resultat sämre än väntat

Markku Mannila monterar en stor dieselmaskin på Wärtsilä i Vasa.
Dieselmaskin monteras på Wärtsilä i Vasa. Markku Mannila monterar en stor dieselmaskin på Wärtsilä i Vasa. Bild: YLE/Marcus Lillkvist mannila

Wärtsiläs resultat för årets andra kvartal blev något sämre än förväntat, eller 122 miljoner euro, och omsättningen minskade med tre procent. Däremot ökade orderingången något under perioden april-maj och har hållits relativt stabilt under det första halvåret. Marknadsområdet marina lösningar är hårt drabbat och man registrerade enbart 228 kontrakt på nya fartyg jämfört med 806 året innan.

På onsdag morgon publicerade Wärtsilä sin delårsrapport för årets andra kvartal.

Den jämförbara rörelsevinsten för andra kvartalet stannade alltså på 122 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol låg rörelsevinsten på 137 miljoner. Analytikerkåren hade förväntat sig ett något starkare resultat av koncernen.

Stefan Damlin, vd för Wärtsilä Finland, tycker att det är ett tillfredsställande kvartal i en väldigt utmanande marknad. Damlin säger att det volymmässigt gick enligt hans förväntningar men att också han hade förväntat sig ett bättre resultat.

- Då man pratar om resultatet så är det helt korrekt att det var lite lägre än väntat och det beror speciellt på att vår leveransaktivitet på kraftverkssidan var lägre än väntat. Där är också pristrycket väldigt högt för tillfället på grund av marknadsläget. Dock om man ser på hela årets resultat så förväntar vi ju oss att nå den prognos som vi hade, så den ligger ju oförändrad, säger Damlin.

stefan damlin
Stefan Damlin, vd för Wärtsilä Finland. stefan damlin Bild: Yle/Sofi Nordmyr stefan damlin

Wärtsiläs omsättning minskade med tre procent medan orderingången ökade något under perioden april-maj med tre procent. Resultatet per aktie uppgick till 0,19 euro (0,54).

Under perioden januari-juni så ökade orderingången med en procent medan omsättningen sjönk med två procent.

183 personer fick gå i juni

I mitten av juni meddelade Wärtsilä att 183 personer sägs upp - 172 av dem var anställda i Vasa. Det var den tredje stora uppsägningsvågen vid Wärtsilä på lika många år.

Speciellt marknadsområdet marina lösningar har drabbats hårt där 160 anställda i Vasa fick gå vid den senaste samarbetsförhandlingen.

Enligt Damlin finns det för tillfället inte några planer för nya samarbetsförhandlingar men säger att de följer marknadsläget.

- Vi följer nog hela tiden med läget hur marknaden utvecklar sig och det som är otroligt viktigt är att vi kan hålla en flexibilitet i vår verksamhet och möta de här volymsvängningarna både uppåt, men också neråt.

Överkapacitet på marknaden för fraktfartyg

Orderaktiviteten inom marina lösningar minskade avsevärt under det första halvåret och man registrerade enbart 228 kontrakt på nya fartyg jämfört med 806 året innan.

Damlin säger att det beror på en överkapacitet på marknaden för fraktfartyg och det låga oljepriset men han konstaterar att det finns ljusglimtar.

- Positivt för marknaden är det här cruise-segmentet som drar väldigt bra för tillfället, så det är ju en ljusglimt i marknadssituationen för tillfället. Också om man ser på kraftverksmarknaden så har den ju visat en tilltagande aktivitet, säger Damlin.

I delårsrapporten skriver koncernchef, Jaakko Eskola, att resultatet ändå var tillfredsställande med tanke på utmaningarna i deras operativa miljö.

- Orderingången utvecklades stabilt, främst tack vare det något bättre sentimentet inom kraftförsörjningssektorn, vilket stödde tillväxten i Energy Solutions orderingång. Marine Solutions orderingång var också relativt bra med tanke på det låga antalet fartygskontrakt, och affärsområdet gynnades av ersättningsinvesteringar i kryssningsfartyg och passagerarfärjor, säger Eskola i rapporten.

Bolaget behåller sina utsikter för helåret oförändrade och tror därmed att omsättningen för helåret stiger med 0–5 procent och lönsamheten blir 12,5–13 procent (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen).

Artikeln uppdaterad kl 10:50