Hoppa till huvudinnehåll

Kräftsäsongen börjar – signalkräftan får inte längre spridas

Signalkräfta
Signalkräftan får inte längre spridas till nya vatten. Signalkräfta Bild: Yle/ Frida Lönnroos signalkräfta

Signalkräftan finns med på en EU-förteckning över 37 invasiva främmande arter som borde utrotas. Signalkräfta är den dominerande kräftarten i Finland och har stor betydelse för den finska fiskerinäringen. Därför får den fortfarande fångas och användas i Finland.

Kräftfiskesäsongen börjar på torsdag (21.7) klockan 12.00. De flesta av de ungefär tio miljoner kräftor som den här hösten fiskas i Finland är signalkräftor.

Endast tjugo procent av kräftorna i de finländska vattnen är flodkräftor.

Ursprungligen var EU:s mål med den nya lagstiftningen att signalkräftan helt och hållet skulle utrotas i Finland. Eftersom signalkräftan är av stor betydelse för den finländska fiskenäringen får signalkräftan fortsättningsvis ändå fångas och användas i Finland.

- Signalkräfta får emellertid inte spridas ut till nya vattendrag. Detta är en motiverad kompromiss när man tänker på naturens biologiska mångfald. Signalkräftor får inte heller säljas till ett annat EU-land. Detta i syfte att förebygga spridning, skriver Jord- och skogsbruksministeriet på sin webbplats.

”Omöjlig att utrota”

Chris Karppinen som är verksamhetsledare vid Fiskerihushållscentralen i Egentliga-Finland säger att det inte ens skulle vara möjligt att utrota signalkräftan helt i vårt land.

- Vi har så mycket signalkräftor i våra stora vatten att vi aldrig kommer att få bort alla. Det som vi kan göra är att hindra den att sprida sig och att försöka hålla stammarna på någorlunda låg nivå.

Om fridlysningstiden för kräftor skulle tas bort kunde man enligt Chris Karppinen reglera stammen och på längre sikt utrota arten.

- I Jord- och skogsbruksministeriet finns ändå inga sådana planer att kräftfiskesäsongen skulle förlängas. Initiativet borde komma från ministeriet.

En förlängning av kräftfiskesäsongen skulle betyda att man kunde fånga dem då de är mycket känsliga för störningar, säger Karppinen.

Han tror att kräfthandeln kan påverkas negativt av lagen att de som fiskar kräftor i kommersiellt syfte måste vara registrerade hos Närings-, trafik- och miljöcentralen.

- De som tidigare sålt kräftor kanske inte registrerar sig som yrkesfiskare bara för att sälja kräftor. Därför kanske de kräftor som kommer ut i handeln kommer att minska lite, tror Chris Karppinen.

Det är också NTM-centralen som är den övervakande myndigheten för att signalkräftorna inte planteras i nya vatten.

Inga flodkräftor söderut

Viltgården i Ingå köper kräftor av yrkesfiskare och kokar dem för försäljning. Tomas Landers vid företaget tror inte heller att det på kort sikt skulle vara möjligt att utrota signalkräftan.

- Nu gäller det hellre att se till att de inte sprider sig. Viktigt är att inte hota den inhemska flodkräftstammen som finns i landets norra och östra delar.

Tomas Landers håller i en signalkräfta.
Tomas Landers gillar kräftor. Tomas Landers håller i en signalkräfta. Bild: Yle/ Frida Lönnroos signalkräfta

I södra Finland finns det just inga flodkräftor längre.

- Det här är en följd av det mänskliga misstaget som gjordes då man släppte ut signalkräftan.

Signalkräftan planterades på 1960-talet i de finländska vattnen. Den härstammar ursprungligen från Nordamerika. Den bär på kräftpesten som tar kål på flodkräftan.

”Påverkar inte nämnvärt”

Landers säger att den nya lagstiftningen inte nämnvärt påverkar Viltgårdens verksamhet.

- Vi har redan tidigare registrerat oss hos NTM-centralen som kommersiella fiskare och återförsäljare.

Vi kan också säkra att de kräftor som vi säljer kommer från fiskare som så att säga är ute i lagliga vatten, säger Landers.

- Vi kan vid behov be dem visa upp papper på att de får fiska. På det viset känns det ännu tryggare.

Företaget köper sina kräftor av yrkesfiskare från olika håll i Finland.

- Vi kokar tiotusentals kräftor varje höst.

Vi fiskar kräftor också i en sjö som hör till gården, men de kräftorna är för eget bruk, berättar Tomas Landers.

Bra kräftsäsong på kommande

Så väl kräftfiskare som forskare väntar sig en god kräftsäsong. På Naturresursinstitutet säger man att den tidiga våren gav kräftorna god tid att byta skal under försommaren.

Också rommen som honorna gått och burit på har redan hunnit kläckas.

- Från senaste kräftsäsong blev det också kvar en del storvuxna kräftor till denna säsong. Baserat på detta torde vi kunna se fram emot en säsong med goda kräftfångster, säger Naturresursinstitutet på sin webbplats.

Kräftfiskesäsongen avslutas den sista oktober.