Hoppa till huvudinnehåll

Polisen får ingen fortbildning på svenska

polisuniform
polisuniform Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

År 2015 erbjöds ingen svenskspråkig fortbildning för poliser. Vid polisyrkeshögskolan säger man att alla borde få möjligheten att vidareutbilda sig, oavsett vilket språk man talar.

Kjell Nylund ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Han säger att det inte finns resurser att erbjuda fortbildning på svenska.

– Vi är nu totalt fyra personer som jobbar med den svenskspråkiga utbildningen här vilket innebär ungefär två procent av skolans resurser, säger Nylund.

Det borde vara en självklarhet att också svenskspråkiga poliser skulle ha möjlighet att vidareutbilda sig.― Kjell Nylund

Han berättar också att en annan orsak är flyktingkrisen.

– Polisstyrelsen beslöt att lägga all vidareutbildning, som inte är väldigt viktig, på is. Resurserna skulle läggas på flyktingläget i Torneå, säger han.

Kjell Nylund från Polisyrkeshögskolan.
Kjell Nylund är en av fyra personer som arbetar med den svenskspråkiga polisutbildningen i Tammerfors. Kjell Nylund från Polisyrkeshögskolan. Bild: Yle / Hanna Othman kjell nylund,Polisyrkeshögskolan

Nylund tror det definitivt finns behov av svenskspråkig fortbildning.

– Det är klart att behovet finns och det borde vara en självklarhet att också svenskspråkiga poliser skulle ha möjlighet att vidareutbilda sig, säger han.

Om man en längre tid inte erbjuder svenskspråkig fortbildning är risken stor att kompetensen lider.― Maria Hoikkala

Maria Hoikkala är polismästare på Åland. Överlag är hon nöjd med polisutbildningen på svenska, men hon ser risker med att inte erbjuda svenskspråkig fortbildning.

– Grundutbildningen fungerar bra på svenska, men om man en längre tid inte erbjuder svenskspråkig fortbildning är risken stor att kompetensen lider, säger Hoikkala.

Maria Hoikkala
Maria Hoikkala är polismästare vid landets enda svenskspråkiga polisinrättning på Åland. Maria Hoikkala Bild: Yle/Monica Forssell maria hoikkala

– Sen har vi också jämlikhetsaspekten. Det kan inte vara så att vissa inte får fortbildning på grund av vilket språk de talar, tillägger hon.

Ålands polisinrättning är den enda hundra procent svenska polisinrättningen i Finland.

– Speciellt här men också på andra svenskspråkiga orter skulle det vara viktigt med svenskspråkig fortbildning, konstaterar Hoikkala.