Hoppa till huvudinnehåll

Vargen skadar många för att säkert få mat

Stefan Pellas, Finlands viltcentral.
Stefan Pellas Stefan Pellas, Finlands viltcentral. Bild: Yle /Moa Mattfolk finlands viltcentral

I Sydösterbotten har vargar tagit sig in i tre fårfarmer på bara en dryg vecka. Det här sker också på andra platser i Finland just nu, enligt jaktchef Stefan Pellas på Finlands viltvårdscentral i Kust-Österbotten.

- Vi har samma situation i hela landet där man har varg. I norra karelen och i finska Österbotten har haft attacker inom de här veckorna när vi också har haft attacker. I sydöstra Finland har man haft varg på får och också i Egentliga Finland.

- Det är väl den här tiden då de börjar jaga och är hungriga. Kanske det finns mindre älgkalvar, eller så börjar älgkalvarna bli stora. Då är det enklare att ta andra, mindre bytesdjur som fåren är.

Det kan också vara fråga om unga djur som ger sig på byte som är mera lättfångat.

- När vargarna har fått nya kullar så stöter de bort de andra vargarna på området, alltså fjolårskullar. De måste söka sig egna områden och börja jaga och bilda egna revir.

Jagar för flocken

När vargen kommer in i fårhagen ger den sig vanligen på flera får. Den nöjer sig inte med ett. I Malax gav den sig på 14 får, i Kallträsk fem och i Övermark 13. En del av fåren var vid liv, men måste avlivas på grund av skadorna.

- Det är en egenskap som rovdjuren har gemensamt, att de ger sig på flera djur. Likadant gör lodjuret. Det är inbyggt. De säkerställer sig om att ha tillräckligt med föda. Fastän de inte har en flock jagar de för flocken ändå. Det är en mekanism som slår på, förklarar Pellas.

Samma sak gör även minken. Om en mink kommer in i ett hönshus tar den så många hönor den kommer åt. Därefter drar den undan sitt byte och försöker gömma det. Så hade även de vargar som rev fåren i Sydösterbotten gjort.

- De har också tagit dem till skogs och försökt gömma dem. Hunden brukar ju också gömma ben så inte andra hundar ska hitta dem, På samma sätt försöker vargen gömma, så att inte fåglar kommer åt bytet.

Det att en stor del av fåren trots det blev kvar i hagen berodde sannolikt på att vargen blev avbruten.

- Djurägarna är ju ute och sköter om djuren och ser över sina djur dagligen. De kan ha kommit just före vargen har hunnit börja äta av fåren.

"Vargen är ingen gårdshund"

Stefan Pellas ser en viss risk att vargen vänjer sig vid människan och inser att människan inte är farlig.

- Det kan bli problem på lång sikt. När vargen jagas är de väldigt skygga. Människan förknippas då med fara. Om de börjar komma in på gårdar är det inte bra. Det är ju inte en sådan gårdshund man ska ha, lika lite som en älg passar in i tättbebyggda områden, säger Stefan Pellas.

Längs kusten finns inga vargflockar. De vargar som rör sig i trakten kommer sannolikt från flockar längre in i landet, i finska Österbotten, från Östermark och Kauhajoki.

Där finns flera flockar. De största flockarna består av sex-sju vargar.