Hoppa till huvudinnehåll

En vy över Borgå som är få förunnad

borgå domkyrka fotograferad genom den gallerförsedda luckan i klockstapeln
Nätet håller kajor och duvor utanför, men utsikten åt fyra väderstreck är ändå fin. Här mot väster med Borgå domkyrka i förgrunden. borgå domkyrka fotograferad genom den gallerförsedda luckan i klockstapeln Bild: Yle/Stefan Härus nät

Dagligen väller hundratals turister in i Borgå domkyrka när dörrarna öppnas på förmiddagen. Några tiotal meter därifrån finns det en dörr som aldrig står öppen.

"This is the door to the belltower....." "Det här är dörren till klocktornet....." förklarar guiden för de amerikanska turisterna och ställer sig invid dörren.

Hon förklarar vidare för turisterna att människorna förr var korta. Dörren är bara cirka 1,70 hög, så det gäller att böja på huvudet när man går in.

Men som sagt: Det är få förunnat. Tyvärr, för utsikten över Borgå från de öppna luckorna är magnifik.

vaktmästaren vid borgå kyrkliga samfällighet - björn ståhl - vid klockstapeln till borgå domkyrka
Den stängda dörren och vaktmästare Björn Ståhl. vaktmästaren vid borgå kyrkliga samfällighet - björn ståhl - vid klockstapeln till borgå domkyrka Bild: Yle/Stefan Härus klockstapeln vid borgå domkyrka

Gårdskarlens domäner

Förr var det klockringaren som gick in här. Den vakansen existerar inte längre. Idag sköts klockringningen elektroniskt. Den som nu flitigast besöker klockstapeln, är gårdskarlen. Här förvaras nämligen hans redskap.

Domkyrkan blev färdig i sin nuvarande form år 1480 och historikerna tror att klockstapeln är ungefär lika gammal.

borgå domkyrkas klockstapel
Klockstapeln är fyra våningar hög. borgå domkyrkas klockstapel Bild: Yle/Mikael Kokkola klockstapel

Den är byggd av stenblock och tegel och har i tiderna varit rappad. På 1930-talet avlägsnade man rappningen för att få fram den levande ytan med stenar av olika färg och form. Bara den översta tredjedeln av klockstapeln är idag rappad.

kyrkklockorna i borgå domkyrkas klockstapel
Den stora klockan väger mellan 4 och 5 ton. kyrkklockorna i borgå domkyrkas klockstapel Bild: Yle/Stefan Härus borgå domkyrkas klockstapel

343 år gammal klocka

Att ta sig upp till de tre klockorna får svetten att lacka i pannan, även om det är svalt och skönt inne i klockstapeln. Trappan slingrar sig upp förbi tjocka stockar som löper kors och tvärs i hela utrymmet ända uppifrån och ner.

- Det krävs stadiga bjälkar för att de tre klockorna inte ska trilla ner. Den största av dem väger nämligen mellan 4 och 5 ton, förklarar vaktmästare Björn Ståhl vid Borgå kyrkliga samfällighet, och berättar vidare att den gjutits i Stockholm år 1673.

interiör från Borgå domkyrkas klockstapel
Stadiga bjälkar håller klockorna och taket uppe. interiör från Borgå domkyrkas klockstapel Bild: Yle/Stefan Härus klockstapel

Ovanför klockorna, i den fjärde våningen i klockstapeln, finns maskineriet som ser till att klockorna ringer då det är tänkt att de ska ringa.

Till exempel är maskineriet programmerat så, att kyrkklockornas klang ljuder över Gamla stan i Borgå klockan 6 på lördag eftermiddag. Då rings helgen in.

kyrkklockan i borgå domkyrkas klockstapel
Gammal text på gammal kyrkklocka. kyrkklockan i borgå domkyrkas klockstapel Bild: Yle/Stefan Härus borgå domkyrkas kyrkklocka

- Eftersom en del helgdagar infaller under olika datum, så måste vissa ringningar skötas manuellt. Men inte heller då har klockringaren orsak att äntra de närmare hundra trappstegen. Klockringningen sätts igång manuellt genom att man trycker på knappen i domkyrkans sakristia, förklarar Ståhl.

För tillfället är det de två mindre klockorna som ringer.

- Den största klockan är inte i bruk för tillfället. Den har varit tyst i två år ungefär. Det skulle krävas en smärre renovering för att få den i skick, säger Ståhl.

Viss historisk forskning gör gällande att klockstapeln kanske de facto inte använts som en klockstapel under hela dess långa historia. Fönstren i andra våningen kan ursprungligen ha varit en predikstol för friluftsgudstjänster.

Det kan också tänkas att klockstapeln använts som lagerutrymme eller som ett utrymme där Borgåborna fått lämna in sitt tionde i form av varor. Möjligen fanns klockorna då i tredje våningen. Eller så inte alls.

Idag ljuder klockorna från Borgå domkyrkas klockstapel dagligen över staden med konkurrens från Gamla rådhuset, där klockan plingar till varje halvt och jämnt klockslag.

del av borgå domkyrka fotograferad genom dörren till klockstapeln
En titt ut genom den 1,70 meter höga dörren. del av borgå domkyrka fotograferad genom dörren till klockstapeln Bild: Yle/Stefan Härus domkyrkan i borgå