Hoppa till huvudinnehåll

Stora problem med fuktisoleringen i Nimbuskvarteret

Byggarbetsplats.
Marken är uppriven i Nimbuskvarteret. Byggarbetsplats. Bild: Yle/Jonas Blomqvist nimbuskvarteret

Byggarbetet vid Nimbuskvarteret i Borgå kommer att fortsätta i flera månader. Det som började som en lätt fuktsanering har visat sig bli en omfattande renovering utan slut i sikte.

Det var ingen hemlighet för de inblandade att fuktisoleringen i marken i Nimbuskvarteret inte höll måttet. Därför började företaget Tekno Express öppna marken för att åtgärda problemet.

Det var då som överraskningen uppdagades.

- Vi trodde att problemet var begränsat till ett litet område, men nu har det kommit fram att problemområdet är stort. Det finns ursprungliga konstruktioner som inte är riktigt väl uttänkta, säger Jan Karlsson vid Tekno Express.

Enligt Karlsson kommer arbetet att dra ut ordentligt på tiden, det kommer garanterat att pågå flera månader. Samtidigt skjuter kostnaderna i höjden.

Risk för "big bang"

Konstruktionerna är lättare än de borde vara, vilket har lett till att de har läckt vatten i flera år.

- Isoleringen har varit undermålig från början. Nu har det kommit till den punkten att också andra byggnadsdelar börjar ta skada.

Nimbushuset i Borgå.
Till vänster i bild ser man infarten till den parkeringshall som finns under Nimbuskvarteret. Nimbushuset i Borgå. Bild: Yle/Jonas Blomqvist nimbuskvarteret

I källarvåningen finns föremål som kan ta skada av vatten som rinner ner. Där finns bland annat en parkering, ett lastningsområde och en stor transformator.

- Det kan bli en ”big bang” och en verkligt stor katastrof om transformatorn blir våt, konstaterar Karlsson.

Samarbete kan snabba upp jobbet

Det som förmodligen kommer att orsaka ytterligare fördröjningar i tidtabellen är att det finns tre olika fastigheter på området. När jobbet har förändrats så här mycket från den ursprungliga beställningen, så blir de tvungna ta sig en gemensam funderare.

- Nu måste de slå sig ner och diskutera och komma överens om vem som ska betala för vad, konstaterar Karlsson.

Om inte samförstånd nås snabbt kommer jobbet att ta en paus i väntan på vidare besked. Karlsson befarar att en paus är oundviklig.

Nimbushuset i Borgå.
Nimbushuset i Borgå. Bild: Yle/Jonas Blomqvist nimbuskvarteret

Att de tre fastigheterna skulle dra till med egna, individuella, minimala lösningar är möjligt, men det skulle i så fall föra med sig både mera jobb och större risker på lång sikt.

- Om någon fastighet väljer den enklaste lösningen så finns det en risk att det blir fuktskador på de andra byggnaderna. Då blir det att reda ut ansvarsfrågorna.

Ett annorlunda utseende

Samtidigt ser det ut som om marken på hela området kommer att få ett helt nytt utseende. De plattor som där har funnits tillverkas inte mera.

- Det ska kanske bytas ut till något tätare material, till exempel asfalt som är lite enklare att forma så att vattnet rinner till brunnarna.

De nuvarande brunnarna måste ändå bytas ut, de är nämligen av dålig kvalitet, delvis felbyggda och de läcker.

I väntan på lösningar lider företagen på området av att det inte finns självklara vägar att gå längs. När området rivs upp ännu mer måste tillfälliga gångleder byggas för att folk ska kunna gå till butikerna på området.

- Det är väldigt stora saker som har kommit emot, berättar Jan Karlsson om arbetets gång.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland