Hoppa till huvudinnehåll

Degerby Igor behöver nya krafter

Degerby Igor i Degerby.
Museet Degerby Igor firar 20-årsjubileum 2017 och nu behövs nya krafter som tar över verksamheten. Degerby Igor i Degerby. Bild: YLE/Malin Lindholm degerby igor

Lena Selén och museet Degerby Igor är starkt sammankopplade sedan nästan 20 år, men nu vill Selén trappa ner. Hon hoppas att någon vill ta över arbetet med museet, annars kan det hända att verksamheten inte förblir lika omfattande som nu.

Lena Selén har varit med sedan Degerby Igor startade. Hon kom med på villkoret att hon enbart får arbeta med museet.

- Men arbetet är splittrat eftersom det hela tiden finns ett krav från byarådet att man ska göra något för hela byn. Jag känner ansvaret och har dåligt samvete hela tiden för att jag inte gör mera för Degerby.

Besöken i museet ökar hela tiden

Samtidigt ökar antalet beställningar på besök i museet och på guidningar i Porkala. Selén säger att det är frågan om en enorm turistmassa som kommer till Degerby och som tar allt mera tid.

Museet Degerby Igor och byarådet

Byarådet i Degerby registrerades som förening för 19 år sedan.

Strax därefter startade byarådet museet Degerby Igor. Museet fyller 20 år nästa år.

I museet får besökarna lära sig om perioden då Finland arrenderade ett 1000 kvadratkilometer stort område till Sovjetunionen, det vill säga Porkalaparentesen åren 1944-1956.

Alla Degerbybor är automatiskt medlemmar i byarådet.

Förra veckan fick Lena Selén under en och samma dag beställningar om guidningar från Lettland och Ryssland samt en inhemsk beställning.

- Mitt arbete har övergått från att vara en bisyssla och hobby till en åttatimmars arbetsdag nästan året om.

Aktiva västnylänningar vill dra sig tillbaka

Lena Selén sällar sig nu till de aktiva västnylänningar som inte vill arbeta lika intensivt längre med det som de har brunnit för i flera år.

Lena Selen
Lena Selén. Lena Selen Bild: Yle/ Tove Virta porkala

Barösundsbladet söker efter en ny chefredaktör då Margita Björklöf slutar.

Det samma gäller Tenalablade: Börje Broberg slutar efter att ha lett tidningen i 19 år. Både Barösundsbladet och Tenalabladet söker efter nya aktörer som vill ta över jobbet.

Lena Selén konstaterar att det finns många aktiva inom Degerby byaråd. Men alla har födelsedag varje år, och många börjar dra sig undan arbetet med byarådet och museet.

- Jag vill inte sluta helt och hållet med arbetet för museet, men jag vill se flera aktiva som är med. Jag är inte evig så jag måste nu börja bygga upp något som gör att museet fortsätter.

Unga kan inte jobba gratis

Selén är glad över att ha två duktiga guider i Alexander Johansson och Sofia Wassholm. De arbetar i museet medan Lena Selén och Berndt Gottberg tar hand om Porkalaguidningarna.

Museet kunde för en tid anställa Sonja Bäckman som arbetade med arkivet och byarådets webbplats. Selén försöker anställa henne då det går.

- En pensionär kan jobba gratis, men det kan inte ungdomar som måste finansiera sina liv.

Lena Selén säger att hon skulle anställa åtminstone två personer om hon vältrade sig i pengar. En av dem skulle få ta hand om arkivet som innehåller 6 000 bilder. Tusentals bilder är på kommande till museet.

Vad gör du för att få någon som tar över efter dig?

Lena Selén förklarar att hon bland annat försöker få praktikanter till museet. I vintras hjälpte en praktikant till med kontakterna till Rysland.

- Det skulle säkert vara bra med flera personer som kan olika saker. Problemet är att de borde få lön och jag vet inte hur det ska gå till.

Pensionärer har visat intresse för Degerby Igor, men då Lena Selén tar kontakt med dem, så visar det sig att de är upptagna med sina liv på andra håll i världen.

Ungdomar i sin tur studerar på andra orter och flyttar sällan tillbaka till Degerby.

Unga växer inte in i föreningar längre

Lena Selén säger att på 1940- och 1950-talen tog föräldrarna med sina barn till olika föreningar, i dag är det föräldrarna som följer sina barn till deras intressen.

- Det leder till att barnen inte växer in i en miljö där man gör saker gemensamt för byns bästa. Det här är ett problem, men det är ingens fel, det har bara blivit så.

Vad gör du om ingen vill ta över ansvaret för Degerby Igor?

- Jag fortsätter att jobba, säger Lena Selén med ett litet skratt, det är ju så man gör.

Lena Selén säger att det finns en risk att verksamheten i Degerby Igor minskar då hon trappar ner och ingen tar över.

Degerbydagen firas den 6 augusti

Den 6 augusti klockan 10-14 bjuder Degerby byaråd på sedvanlig folkfest.

På Degerbydagen ordnas också en tidsresa eftersom det är 60 år sedan Porkalaparentesen upplöstes. Ryssarna drog sig tillbaka, och byborna började reda upp området som hade utarrenderats.

Karl-Göran Karlsson är idékläckaren till tidsresan.

De som besöker Degerbydagen kommer att slungas tillbaka till 1956 då de ryska trupperna drog sig tillbaka. Det illustreras med gamla fordon som kör genom byn till tonerna av marschmusik.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland