Hoppa till huvudinnehåll

EU-kommissionen för striden med Polen vidare

EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans
Frans Timmermans har lett de svåra förhandlingarna med Polen, och hoppas att dialogen kan gå vidare. EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans Bild: EPA frans timmermans

EU bannar igen Polen och landets behandling av författningsdomstolen, och ger Polen tre månader tid att åtgärda problemen.

Den första juni vidtog EU-kommissionen för första gången i historien en specifik åtgärd då en ”formell åsikt” skickades till Polen. Det var ett första steg i en lång juridisk process som kan leda till att Polens EU-rösträtt dras in.

Nu går kommissionen vidare, och skickar en rekommendation.

Polen och EU har förhandlat sedan januari om huruvida den polska regeringen följer rättstatsprincipen. Processen fick sin början när EU aktiverade det så kallade rättsstatsramverket för första gången och började granska Polen.

Polen genomförde ifjol en rad reformer som begränsar författningsdomstolens makt, och dessutom bytte regeringspartiet Lag och rättvisa ut domare och tillsatte sina egna.

Enligt EU-kommissionen struntar den polska regeringen i EU:s grundläggande principer.

Förhastat, anser Polen

Förra veckan antog det polska parlamentet en ny lag om författningsdomstolen, men fortfarande finns det ”grundläggande orosmoment som ännu är olösta”, enligt EU-kommissionären Frans Timmermans som leder samtalen med Polen.

EU-kommissionen ger nu Polen ultimatum: landet får tre månader tid att vidta åtgärder för att säkra författningsdomstolens oberoende, samt rekommendationer för hur det kan göras.

Polen lät inte vänta med sitt svar.

- EU-kommissionens åtgärder är förhastade. De kan leda till att kommissionen förlora den auktoritet den behöver för att verkställa funktioner i de europeiska fördragen, säger Polens utrikesministerium.

Knappast aktuellt med indragen rösträtt

I juni ville Timmermans inte säga hur långt kommissionen är redo att gå, men det är också svårt att uppskatta eftersom det inte finns något prejudikat.

Det är ändå osannolikt att EU drar in Polens rösträtt, eftersom alla EU-länder enhetligt måste stå bakom ett sådant beslut. Polens bundsförvant Ungern med Victor Orban i spetsen har sagt att landet tänker stoppa alla försök att genomdriva sanktionen.