Hoppa till huvudinnehåll

Färre skarvar häckar på Skärgårdshavets kobbar

Skarvungar i ett bo.
Skarvungar i ett bo. Bild: Finlands miljöcentral/Seppo Knuuttila skarvbo

Finlands skarvbestånd fortsätter växa, om än långsammare än tidigare. På Skärgårdshavet blev skarvarna färre.

Antalet skarvar har minskat något på Skärgårdshavet. En femtedel av beståndet häckade i cirka 5200 bon på Skärgårdshavet och Bottenhavet.

Under sommaren växte beståndet i Finland med sex procent, det vill säga 1500 fler bon än i fjol. Enligt Miljöcentralens uträkningar finns det i år 25 500 skarvbon.

Det stora skarvsamhälle som hållit till i Nystad minskade med en fjärdedel, till 2100 bon. Skarvsamhällen förekommer också i bland annat Åbo, Pargas, Gustavs, Kimitoön, Nådendal och Virmo.

Havsörnen försvagade beståndets tillväxt speciellt på havsområden i sydvästra Finland och ödelade troligen ett flertal skarvsamhällen.

Största förändringen i år är att Finlands största skarvkoloni i Sastmola skingrats. Största delen av skarvarna förflyttade sig till Vasa, Närpes och Korsholm i Österbotten och till Björneborg.

Läs också