Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor röstar allt mer sällan på kvinnor

Röstblankett sluts i Lovisa
Röstblankett sluts i Lovisa Bild: Yle / Mathias Gustafsson valfunktionär

Kvinnor röstar allt mer sällan på kvinnliga kandidater i val, enligt en nyligen publicerad riksdagsvalsundersökning. Män röstar däremot huvudsakligen på andra män.

I den nuvarande riksdagen är 83 av 200 riksdagsledamoter kvinnor – två färre än under föregående riksdag.

Enligt Sari Pikkalas undersökning är det svårare än tidigare för kvinnor att bli invalda i riksdagen, dels för att kvinnor inte längre röstar på någon av samma kön lika ofta som tidigare.

I början av 1990-talet röstade 58 procent av kvinnorna på kvinnliga kandidater, medan antalet år 2015 var 52 procent.

Enligt undersökning är kandidatens kön inte en lika märkvärdig faktor för kvinnor som tidigare när man väljer vem man ska rösta på.

I början av 2000-talet ansåg en tredjedel av de kvinnliga väljarna att kandidatens kön var ett viktigt urvalskriterium. År 2015 ansåg bara en femtedel av kvinnorna så.

Männen uppger att kandidatens kön inte har någon inverkan på vem de röstar på. Män röstar ändå huvudsakligen på andra män.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes