Hoppa till huvudinnehåll

Skarvarnas guldålder är förbi i Västnyland

Flygande skarvar
Allt färre skarvar trivs i Västnyland. Flygande skarvar Bild: Yle/Roger Källman brändö

Skarvkolonin i Västnyland minskar igen. Det är mycket möjligt att den fortsätter att minska, och det är bland annat havsörnen som ser till att skarvarna inte ökar.

Finlands miljöcentral har räknat ut att det finns 25 500 skarvbon i landet den här sommaren. Miljöcentralen konstaterar att vintern var gynnsam för skarven, men att stammen ändå bara ökade med sex procent. Det är 1 500 flera bon än året innan.

I Finska viken ökade stammen med 200 bon. Det finns flest bon i östra Finska viken. Miljöcentralen har räknat till 8 660 bon i Finska viken.

Skarvstammen har minskat en aning i Skärgårdshavet.

Ökar inte explosionsartat längre

Hangöbon och fågelforskaren Mikael Kilpi säger att skarvarnas guldålder är förbi.

- En ökning på enbart sex procent visar att stammen nu börjar stabiliseras och kommer knappast att öka explosionsartat så som tidigare.

I Västnyland finns sex skarvkolonier från Porkala västerut. I till exempel Raseborg finns fyra kolonier med nästan 700 bon, den största kolonin har 325 bon. I Hangö finns en koloni med drygt 400 bon.

Havsörnarna håller skarvarna i styr

Kilpi säger att minskningen beror på två saker.

- Det har ordnats olika kampanjer för att störa kolonierna och så har antalet havsörnar ökat.

Havsörnarna stör skarvarna så pass mycket att de i stället bygger sina bon närmare fastlandet.

Det var skarvar från Danmark och Sverige som flyttade till Finland de år som stammen ökade mycket. Nu minskar antalet skarvar i Danmark, och Sverige, säger Kilpi.

- Det ser vi med en viss fördröjning här hos oss.

Läs också