Hoppa till huvudinnehåll

Tölöviken kan få en badstrand - beslut fattas eventuellt redan i höst

Så här kan Tölöviken se ut i framtiden.
Så här kan Tölöviken se ut i framtiden. Så här kan Tölöviken se ut i framtiden. Bild: N2. Tölöviken,illustration

Reklambyrån N2 har långtgående planer på att muddra i Tölöviken och skapa en badstrand. De planerar också bostäder, hotell och restauranger. Politikerna är försiktigt optimistiska till planerna.

Projektet för att skapa en badstrand med hotell, bostäder och restauranger är bearbetat av den danska arkitekt- och planläggningskontoret COBE i samarbete med det finska kontoret Lunden Architeture på beställning av den Helsingforsbaserade reklambyrån N2.

Medborgarparken väntas kosta cirka 210 miljoner euro.

Mindre vikbotten att rensa gör jobbet lättare

Enligt projektledare Jussi Nurmio på N2 är tidtabellen ännu oklar. Om allt går som planerat skulle byggprojektet vara klart år 2022.

Jussi Nurmio och Eero Lunden.
Jussi Nurmio och Eero Lunden. Jussi Nurmio och Eero Lunden. Bild: N2. Tölöviken

Den största utgiftsposten är att muddra i viken och rena bottensedimentet. Projekteamet har uppskattat att man skulle behöva rena 100 000 kubikmått vikbotten.

Nu har Helsingfors stad utrett Tölövikens tillstånd. Enligt stadens undersökning är det bara 90 000 kubikmeter havsbotten som behöver renas.

Under bara de senaste åren har staden utvecklas jättemycket.― Jussi Nurmio, N2

Stadens undersökning om vikbottnen gav en rejäl skjuts framåt för Medborgarparksprojektet.

- Nu har vi kunnat göra ganska grundlig kostnadsberäkning och avgöra hur vi ska finansiera projektet, säger Jussi Nurmio på reklambyrån N2.

Stort och betydande område

Projektet gäller ett område på 3,5 hektar.

- Det är helt obegripligt att vi har den här pölen som inte lämpar sig för simning mitt i Helsingfors. Utan vidare borde människor ha rätt att använda området, säger Nurmio.

Tölöviken enligt N2.
Tölöviken enligt N2. Tölöviken enligt N2. Bild: N2. Tölöviken,illustration

Det är inte bara "pölen" som skulle renoveras. För att projektet ska lyckas måste reklambyrån N2:s plan stå sig ekonomiskt.

Därför har man planerat att bygga bostäder för 9000 kvadratmeter och använda 28 000 kvadratmeter till andra byggnader. Enligt N2:s webbsida planeras restauranger, kulturutrymmen, strandpromenader och ett hotell.

Tidtabell beroende på stadens beslut

I höst borde alla osäkerhetsfaktorer klarna. Behandlingen av Helsingfors generalplan pågår som bäst och borde vara klar i slutet av oktober. Då är det dags för N2 att ansöka om att få reservera området.

- Det är den kritiska fasen därför att då är det politikerna som fattar beslut. De bedömer vårt projekts utvecklingsduglighet, berättar Jussi Nurmio.

Om politikerna ser potential i projektet, godkänner de en planeringsreservering för ett eller två år framåt. Efter det är det ändå osäkert om planerna leder till konkreta byggen.

- Vi får bara se om det tar två månader, ett halvt eller ett år för staden att fatta sitt beslut.

Det är viktigt att området tjänar så många som möjligt.― Heta Välimäki, stadsplaneringsnämnden

Hittills har det bara varit reklambyrån N2 och dess samarbetspartner som har planerat Tölöviken. Om planeringsreservationen godkänns är staden också med i planeringen.

Staden är öppen för förändringar

Hennariikka Andersson (saml.) från stadsplaneringsnämnden beklagar i att hon inte ännu kan kommentera projektet på ett konkret plan.

Tölöviken.
Tölöviken i sitt nuvarande skick. Tölöviken. operan

- Hela nämnden har varit på semester i en månad.

Hon förhåller sig ändå positivt till projektet.

- Självklart tycker jag att allt som aktiverar medborgare och ökar den offentliga trivseln bara är en positiv utveckling.

Det håller Heta Välimäki (sdp) i stadsplaneringsnämnden också med om.

- Medborgarparken skulle självklart vara ett fint tillägg till Helsingfors som utvecklas hela tiden. Att få en badstrand mitt i Helsingfors skulle vara utmärkt!

Så här kan Tölöviken se ut om reklambyrån N2:s plan godkänns.
Så här kan Tölöviken se ut om reklambyrån N2:s plan godkänns. Så här kan Tölöviken se ut om reklambyrån N2:s plan godkänns. Bild: N2. Tölöviken,illustration

Välimäki anser att staden också har ansvar för området.

- Tölöviken är ändå så värdefull att det skulle vara essentiellt att staden var med i varje fas av projektet. Det är viktigt att området tjänar så många som möjligt.

Stadsborna vill vara med och planera

Människorna bakom Tölöviksprojektet har gjort ett gediget grundarbete. I projektets facebookgrupp finns till och med 15 000 medlemmar.

- Vi har ett jättekompakt samfund på nätet och får många nya idéer via Facebookgruppen. Gruppen är helt offentlig och öppen för alla, berättar Jussi Nurmio på N2.

Viktigt också i stor skala

Jussi Nurmio pratar mycket passionerat om projektet.

Utan vidare borde människor ha rätt att använda området.― Jussi Nurmio, N2

Varför är det här projektet så viktigt för dig?

- Jag älskar Helsingfors. Det finns så mycket potential här. Under bara de senaste åren har staden utvecklas jättemycket i och med användningen av alla stränder, till exempel Ärt- och Busholmen.

Inom några år kan man möjligtvist simma i Tölöviken.
Inom några år kan man möjligtvis simma i Tölöviken. Inom några år kan man möjligtvist simma i Tölöviken. Bild: N2' Tölöviken,illustration,badstränder

Enligt Nurmio är det inte bara de nuvarande stadsborna och turisterna som skulle dra nytta av projektet.

- Nuförtiden tävlar städer om turister, huvudkontor och utländska arbetstagare. Staden är en evolution. Alla generationer gör sina beslut. Hoppas att vi månar om vår tid.

Mer information om planerna finns på projektets webbsidor.