Hoppa till huvudinnehåll

S-gruppen börjar samla in noggrannare info om sina kunder

S-kort
S-kort Bild: Eva-Maria Koskinen s-kort

S-gruppen börjar samla in noggrannare information om sina kunder än tidigare. Vid Konsumentförbundet är man oroad över hur det här påverkar kundernas integritet.

Från och med september kommer alla enskilda produkter man köper med S-gruppens förmånskort att registreras i ett kundregister. Hittills har det endast registrerats vilken produktgrupp inköpen hör till.

Enligt S-gruppen är här en metod för att förbättra servicen. Bland annat ska det möjliggöra att rikta olika typer av marknadsföring till olika kunder. Men mycket är ännu oklart.

– Först börjar vi samla in data och sedan utvecklar vi tjänsterna utifrån det. De är till största delen ännu i planeringsskedet. Tanken är att vi hastigt under hösten börjar producera de första tjänsterna och sedan utvecklar vi dem enligt kundernas önskemål, säger Pekka Malmirae SOK:s kundbetjäningschef.

Konsumentförbundet inte förtjust

Vid S-gruppen tror man att kunderna ställer sig positivt till informationsinsamlingen. Konsumentförbundets jurist Tuula Sario är inne på en helt annan linje.

– Jag blev ganska bestört då jag hörde om det här. Frågor om huruvida en butik ska kunna följa med en ung kvinnas menstruationscykel, kundernas öldrickande eller konsumtionen av preventivmedel är enligt mig väldigt förbryllande. Jag tror inte att konsumenterna ställer sig särskilt positivt till det, säger hon.

Tuula sario
Tuula Sario är skeptisk till informationsinsamlingen. Tuula sario Bild: Yle/Carina Bruun konsumentförbundet

Sario säger att S-gruppen på det här sättet går in på ett mycket privat område och det kan bli problematisk särskilt om någon utomstående får tag i uppgifterna.

- Det finns inga sådana system som det inte går att bryta sig in i, säger Sario.

Enligt Pekka Malmirae vid SOK är det en mycket begränsad grupp anställda som har tillgång till kunduppgifterna. Han säger att företaget har gjort sitt bästa för att skydda sig mot dataintrång.

Dataombudsmannen granskar S-gruppen

Dataombudsmannen kommer att granska S-gruppens nya policy att samla in noggrannanre information om sina kunder.

Dataombudsman Reijo Aarnio säger att man utreder ifall S-gruppen ensidigt ändrar villkoren för S-förmånskortet då produkterna som kunderna köper ska registreras i ett kundregister.

Värt besväret?

Om man inte vill att S-gruppen samlar in uppgifter om en så måste man undvika att använda S-förmånskortet. Det är ett alternativ som Sario tycker att man ska överväga ifall man vill skydda sin integritet.

– Konsumenten säljer en del av sin integritet till en butik. Alltid ska man ju vara försiktig med att ge ut sina uppgifter. Är nyttan konsumenten får ut av det tillräcklig?

Enligt Malmirae är digitala tjänster redan en del av vår vardag, så den utökade informationsinsamlingen gör ingen större skillnad.

– Varje gång någon handlar delger den personen redan nu så mycket information om sig själv att det på sätt och vis börjar gå till det att det är irriterande om köpmannen inte känner kunden, säger han.

Yle Uutiset/ Matti Koivisto