Hoppa till huvudinnehåll

UM för kampanj mot människosmuggling – "Köp inte tomma löften"

Conteinern på torget.
Conteinern på torget. Bild: Yle/Rolf Granqvist enkelbiljett till europa

Utrikesministeriet har inlett en kampanj mot människosmuggling och människohandel på sociala medier och internet. Syftet är att belysa farorna med att ta sig till Europa på olagliga vägar.

"Köp inte tomma löften – skaffa dig information om människosmuggling. Människosmuggling kan leda till människohandel, utnyttjande eller till och med döden."

Med de inledande orden vill Utrikesministeriet lyfta upp temat i en ny kampanj.

Kampanjen är riktad till människor i de länder från vilka det största antalet människor med smugglares hjälp har tagit sig till Finland – det vill säga potentiella offer för människosmuggling. Länderna är framför allt Somalia, Irak och Afghanistan.

På fyra språk, engelska, somaliska, arabiska och dari, berättas om människosmugglarnas verksamhet och om farorna med resan.

40 000 människosmugglare

kampanjens webbsida finns bland annat information om hur många flyktingar som drunknat eller försvunnit när de försökt ta sig över Medelhavet till Europa och hur utbredd människosmugglingen är.

– Tanken är inte att säga ’kom inte till Europa’, utan att besluten fattas utgående från korrekt information, säger Rim Mezian, kommunikationsplanerare vid Utrikesministeriet.

Mezian tillägger att kampanjen riktar sig till de människor som har möjlighet att stanna kvar eller välja lagliga vägar. En kampanj på sociala medier kan inte rädda dem som är akut utsatta från smugglarnas klor.

Det finns närmare 40 000 människosmugglare i världen just nu, skriver ministeriet och hänvisar till uppgifter från Europol. Den årliga omsättningen uppskattas till 5 miljarder euro.

Kampanjen pågår i tre månader.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes