Hoppa till huvudinnehåll

Bybor upprörda över nya Mjölbolstavägar

Ylebilen har stannat på en sandväg.
Då Ylebilen skulle testa de nya vägarna så möttes vi av oframkomliga sandhögar. Det blev att vända på en smal väg i djup sand. Inga trafikmärken upplyste om arbetena. Ylebilen har stannat på en sandväg. Bild: Yle/Tove Virta sandväg,Yle,bilar,Mjölbolsta,Raseborg,Västnyland

En del Mjölbolstabor förstår inte varför de ska köra 100 meter längs riksväg 25 då de ska köra mellan grannbyarna i Mjölbolsta efter att nya vägar byggts. De nya vägarna och en ny underfart under järnvägen öppnades för en dryg vecka sedan men det är fortfarande svårt att hitta och köra i området.

Mjölbolstaborna har mötts av diverse överraskningar den senaste tiden då de rört sig längs vägarna. Speciellt fredagen den 22 juli.

- Jag kom hem och brakade på som normalt. Då låg två stora sandhögar plötsligt tippade framför plankorsningen jag skulle över. Det fanns inga skyltar innan den. Endast en liten skylt under 60-märket där det stod om förändrade trafikarrangemang, säger bybon Niklas Weckman.

- Vi kom hem på fredagen och då låg det sandhögar framför järnvägsspåren, säger Kai Kokko som också bor i Mjölbolstaområdet.

Förutom att skyltningen fattades så saknar för tillfället alla vägar i området gatuskyltning.

En bomförsedd plankorsning över Hangö-Hyvingebanan i  Mjölbolsta.
Den här övergången på andra sidan Mjölbolsta sjukhus borde vara stängd men är det inte ännu. Projektet är inte klart ännu. En bomförsedd plankorsning över Hangö-Hyvingebanan i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta järnvägstrafik,Plankorsning,Mjölbolsta,Västnyland,Raseborg

Att det blir problem då skyltning fattas blev uppenbart då Yle Västnyland åkte runt längs de nya vägarna. Förutom flera bilister som verkade förvirrade så var det på ett ställe omöjligt att ta sig fram med personbil. Mitt på vägen fanns djup sand, grus och större sandhögar. Här fanns inte heller några vägskyltar som skulle varna för att vägen är avstängd.

- Jag är nog själv överraskad, säger Niklas Weckman. Jag tänkte att vi kunde köra till Pusesvägen. Det här är nog halvfärdigt.

Byborna är ense om att man inte borde ha öppnat vägarna så här halvfärdiga.

Fyra plankorsningar blev sex som blev fem

Projektet har blivit mera omfattande än de ursprungliga planerna.

Det är redan ett drygt år sedan staden Raseborg tillsammans med trafikverket och NTM-centralen planerade få bort fyra stycken plankorsningar i Mjölbolstaområdet. Helheten beräknades då kosta mellan 1,6 och 2 miljoner euro och stadens andel skulle vara cirka 350 000 euro. Meningen var att Trafikverket står för resten av kostnaderna.

Karta över vägar i Manngård.
Karta över vägar i Manngård. Bild: Yle mjölbolsta

Nu är det mesta av arbetena gjorda och bygget har nu pågått i tio månader. Ursprungligen var det meningen att det skulle avslutas i juni, men tidtabellen flyttades sedan fram till augusti. Nu har de ännu varit tvungna att skjuta på den till september innan allt är färdigt, säger Tommi Knaapinen som är vd för entreprenören Ralf Ajalin.

- Det var de facto redan färdigt, men för en vecka sedan ändrades beställningen så nu måste vi bygga om väglinjerna och de kommer att vara färdiga i augusti. Då kan man köra där normalt.

En nybyggd järnvägsbro med underfart för bilar under i Mjölbolsta.
Den nya underfarten för Hangö-Hyvingebanan är en ståtlig grej som byggdes invid och lades på plats på ett dygn. En nybyggd järnvägsbro med underfart för bilar under i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta Järnvägsbroar,underfarter,vägbyggnad,Mjölbolsta,Raseborg,Västnyland

Då projektet framskridit så har planerna ändrat. Tanken är nu att bygga om sex stycken plankorsningar varav fem åtgärdas nu. Orsaken till att en blev utanför är att alla tillstånd ännu inte är i skick. Övergången som inte blev av ligger nära Sannäsvägen 203, en bit mot Karis.

De fem plankorsningar som nu byggts eller byggs om finns vid Mangårdsvägen, Pusesvägen, Ingvalsby gård samt vid ett par sandvägar utan namn eftersom de endast leder in till skogsmarker. Den ena ligger norr om riksväg 25 mitt emot Svarvarsvägen, och den andra går norrut från Lojovägen.

Bybor vid riksväg 25.
Byborna Kai med sonen Jesse Kokko, Peter Weckman och Niklas Weckman tycker att väggbygget känns halvfärdigt och ogenomtänkt ur exempelvis trafiksäkerhetssynvinkel. Bybor vid riksväg 25. Bild: Yle/Tove Virta jesse kokko,Riksväg 25,Mjölbolsta,Västnyland,Raseborg

Eftersom området ännu är en byggarbetsplats har hastigheten igen begränsats till trettio kilometer i timmen. Det har inte alla varit alltför glada över, menar Knaapinen.

- Jag efterlyser tålamod. Det är ändå frågan om mammor och pappor som jobbar där.

Knaapinen berättar att då det är som värst så kör bilister förbi med en hastighet på nittio kilometer i timmen.

- Vägen är alldeles för grov för det. På så sätt söndrar man lätt vindrutor och däck, varnar han.

En buckla på motorhuven av en bil.Stenskott i vindruta.
Kai Kokko fick både stenskott och bucklor av det nya vägbygget. Bild: Yle/Tove Virta

Kai Kokko råkade illa ut då han mötte en bil i hög fart.

- Under bygget kom en bil emot så jag fick stenskott och bucklor i plåten på motorhuven. Jag försökte reda ut ansvarsfrågorna, men ännu har ingen ringt tillbaka. Jag är mycket besviken, säger Kokko.

Förutom fredag eftermiddags sandhögsöverraskning och en allmän brist på information är det också annat som upprör en del bybor.

Dels får många bybor längre väg. Bland annat familjen Kokko får 4,6 kilometer längre väg varje gång de åker in till Karis.

Tommi Knaapinen är medveten om att sträckan blir längre, men vill påminna om att ändringarna däremot innebär en avsevärd förbättring i säkerheten.

- Om man tänker på säkerheten på riksväg 25 och Hangö-Hyvingebanan så är den mycket bättre tack vare att man får bort fem övergångar och att man får vägskäl från riksväg 25 till ett och samma vägskäl.

Avtaget till 25:an är största problemet

Men längre väg känns inte som ett stort problem. Det är däremot avtaget till riksväg 25 som byborna ser som det största problemet.

Från och till 25:an ska man nu köra in via Returvägen. Avtaget finns strax invid det tidigare Kuusakoskis område.

Mjölbolstabon Peter Weckman är oroad över trafiksäkerheten vid det nya avtaget. Sikten är dålig.

- Man har ingen sikt mot Lojo här. Det är inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger yrkeschaufför Peter Weckman som också bor i området och kör en 25 meter lång långtradare.

Det finns ett annat avtag till 25:an endast 100 meter bort. Där kommer Sannäsvägen ut till 25:an. Men det går inte att köra mellan Returvägen och Sannäsvägen, det finns ingen väg mellan de här två vägarna.

Riksväg 25 i Mjölbolsta.Korsningen av Returvägen i Mjölbolsta och riksväg 25.
Sikten åt vänster är rätt så dålig vid Returvägens nybyggda korsning till riksväg 25. Bild: Yle/Tove Virta

De som ska åka mellan byarna så måste som det nu är byggt köra cirka 100 meter på riksväg 25.

De frågar sig var för man inte kunde ha slagit ihop de två avtagen för trafiksäkerhetens skull.

Sikten vid Sannäsavtaget skulle vara bättre och dessutom skulle riksvägen ha ett avtag mindre.

Nu ska bybor som kör från den ena byn till den andra ut på riksväg 25 endast 100 meter.

Trafi längs riksväg 25 i Mjölbolsta.Trafik längs riksväg 25 i Mjölbolsta.
Vid Sannäsvägens korsning är det bra sikt åt båda hållen. Här skulle byborna vilja ha avtaget till riksväg 25. Bild: Yle/Tove Virta

- Man ska ut på 25:an och sedan ska man genast in tillbaka. Man blir ju i fötterna på bilisterna, inte minst med traktorer och tyngre fordon.

Bilarna susar hela tiden förbi på 25:an.

- Ändå är det lugnt nu. Värre är det på kvällarna och inte minst på fredagarna.

Om avtagen skulle byggas ihop så skulle fler kunna använda Sannäsvägen.

- Cyklister, mopedister och långsamma fordon kunde då åka in mot Karis centrum utan att alls komma ut på 25:an.

Niklas Weckman undrar hur det går i vinter.

- Det kommer att bli fullständig bordell. Och det kommer att smälla en vacker dag.

Området mellan de här avtagen är enligt byborna stadens och borde därför lätt kunna utnyttjas.

Ingen mer asfalt utlovas

Nu har vägarna korta stumpar asfalt här och där. En del gammal, en del ny.

- Vägen är bra bara vi skulle få beläggning på den. Det har lovats beläggning. Trafikmängderna kommer att öka då alla trafik ska ner via byarna. Det leder till grop på grop och damm, säger Niklas Weckman.

Porten till Kuusakoski i Mjölbolsta.
Här vid Returvägen möts gammal och ny asfalt. Porten till Kuusakoski i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta Kuusakoski,pappersinsamling,Mjölbolsta,Raseborg,Västnyland

Däremot utlovar Tommi Knappinen inte mer asfalt. En nackdel med den nya väglinjen är nämligen att en större del av Mangårdsvägen än tidigare kommer att förbli oasfalterad.

- NTM-centralen vill att vi bara asfalterar fram till bron, det vill säga kring 400 meter från riksväg 25. Förr var sträckan till järnvägen längre vilket också innebär att den asfalterade biten var längre, förklarar han.

Dagen innan vi träffas ringde Yle Västnyland runt till ansvariga för att fråga mer om vägbygget. I dag då vi träffar de upprörda grannarna är vägen inte i samma skick som i går. Nu är den nysaltad och utjämnad.

- Det är stor skillnad från i går. Den var som en potatisåker tidigare, nu är den en körbar väg. Men med cykel och moped så går det inte att komma fram eftersom ytan är för grov.

Växelvägen i närheten av Sannäs i Mjölbolsta.
Den här vägen, Växelvägen, har redan börjat användas flitigare än tidigare då övergångarna stängts. Den sköts av ett väglag. Växelvägen i närheten av Sannäs i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta byväg,Mjölbolsta,väglag,Raseborg,Västnyland

Växelvägen är en väg i området som underhålls av ett väglag i Sannäs.

- Här är sannolikt mer genomfartstrafik också av sådana som inte är berättigade att använda vägen. Det betyder mer utgifter för väglaget, säger Niklas Weckman.

En plankorsning med bommar vid Sannäs i Mjölbolsta.
Den här övergången får bli kvar trots att den är i samma område. Byborna undrar om den är säkrare än de andra? En plankorsning med bommar vid Sannäs i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta Plankorsning,hangö-hyvingebanan,Mjölbolsta,Raseborg,Västnyland,järnvägar

En plankorsning finns kvar. Kai Kokko undrar hur det ur säkerhetssynpunkt är möjligt.

- Den plankorsning som var närmare oss hade bättre sikt jämfört med den här där det är stora buskar i vägen. Den var nog säkrare än den här, säger Kokko.

Mer information skulle ha behövts

En del av problemen verkar bero på avsaknad av kommunikation och information om läget. Ingen information har exempelvis lagts i brevlådorna, konstaterar Mjölbolstaborna. Inte då vägen började byggas och inte heller senare.

Så hur ser Knaapinen på det här med information?

Han önskar att såväl Trafikverket som NTM-centralen varit bättre i att informera invånarna om det arbete som pågår.

- De informerade visserligen i fjol, men bygget har nu dragit så mycket ut på tiden att de borde ha informerat igen, tycker han.

Trafikmärken. Ett hastighetsbegränsningsmärke med 60, ett stoppmärke och info om att man får köra till  tomterna.
Hur har man tänkt här? undrar byborna. Man får köra 60 men det är inte långt härifrån till en stängd järnvägsövergång. Och vilka tomter får man köra till? Trafikmärken. Ett hastighetsbegränsningsmärke med 60, ett stoppmärke och info om att man får köra till tomterna. Bild: Yle/Tove Virta trafikmärken,stoppmärke,hastighetsbegränsning,Mjölbolsta,Västnyland

Har byborna själva försökt ta kontakt med myndigheterna?

- Det är nog först nu när vi sett hur helheten har blivit som vi förstått hur det blir. Inte har vi heller blivit kallade till några möten, säger Niklas Weckman.

- Bara vissa personer har kallats, exempelvis stora skogsägare, flikar Peter Weckman in.

Knaapinen menar ändå att markägarna som berörts direkt varit välinformerade, och att markägarnas samarbetsvilja varit avgörande för projektet.

- Alla markägare har gett sin tillåtelse åt oss att bygga i en snabbare takt. Ifall markägarna inte skulle ha gått med på det skulle risken ha varit att tilläggsbudgeten som vi fått för projektet hade gått till en annan kommun, förklarar han.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland