Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors fick lyxkryssarna att tömma sitt avloppsvatten i hamnen

Kryssningsfartyget Norwegian Dawn stötte på grund norr om den brittiska ögruppen Bermudas i norra Atlanten. Arkivbild
Kryssningsfartyg är allmän syn i Helsingfors hamnar. Kryssningsfartyget Norwegian Dawn stötte på grund norr om den brittiska ögruppen Bermudas i norra Atlanten. Arkivbild Bild: EPA/NCL HANDOUT norwegian dawn

I sommar har allt fler lyxkryssare tömt sitt avloppsvatten i Helsingfors hamnar, istället för att tömma det ut i havet. En rabatt på avloppsavgiften gav önskad effekt.

Att tömma avloppsvatten i hamnarna är helt gratis, men Helsingfors hamn uppbär en allmän avfallshanteringsavgift av alla fartyg.

Enligt Antti Pulkkinen, hamnmästare vid Södra och Västra hamnen, ser situationen i sommar mycket ljus ut.

- I regel har nästan alla kryssarna tömt avloppsvattnet i hamnarna.

I år har vi gett 20 procents rabatt på avloppsavgiften för lyxkryssare som tömmer sitt avloppsvatten i hamnen.― Antti Pulkkinen, Helsingfors hamn

I år har Helsingfors hamn försökt att locka ännu fler av lyxkryssarna att använda hamnarnas tjänster.

- I år har vi gett 20 procents rabatt på avloppsavgiften för lyxkryssare som tömmer sitt avloppsvatten i hamnen, säger Pulkkinen.

Förbudet att släppa avloppsvattnet i havet skjöts upp

Redan 2013 beslöt den internationella maritima organisationen IMO att förbjuda tömning av avloppsvatten i havet. Förbudet skulle gälla från början av 2016 för nybyggda fartyg, och från början av 2018 för de existerande fartygen.

IMO:s beslut skjöts ändå senare upp med tre år - nu gäller förbudet för nya fartyg från och med 2019 och för gamla fartyg från och med 2021. På naturskyddsorganisationen WWF kritiserar man det beslutet hårt.

Förhoppningen är att alla kryssningsfartyg ska frivilligt tömma sina tankar i hamnarna.― Vanessa Ryan, WWF.

- Jag är illa rädd att företagare inom kryssningsbranschen kommer att försöka urvattna IMO:s bestämmelser på organisationens nästa möte om avloppsvattnet, säger Vanessa Ryan, havsexpert på WWF.

Hon kräver att kryssningsfartygens ägare tar mer ansvar för sitt avloppsvatten.

- Trots att det fortfarande inte är förbjudet att dumpa avloppsvattnet i havet är vår förhoppning så klart att alla kryssningsfartyg frivilligt ska tömma sina tankar i hamnarna.

Situationen bra i Helsingfors

Enligt Antti Pulkkinen på Helsingfors hamn märks problemet med avloppsvattnet inte särskilt mycket i Helsingfors.

- Så länge som vi har kunnat ta emot avloppsvatten har situationen vid Helsingfors hamnar inte alls varit dålig.

Enligt lagstiftningen om fartygsavfall kan fartyg i internationell trafik tömma obehandlat toalettavloppsvatten i havet mer än 12 sjömil från närmaste kust. Behandlat toalettavloppsvatten får man tömma minst tre sjömil från närmaste kust.

På kajplatserna i Södra och Västra hamnen finns det möjlighet att pumpa avloppsvattnet direkt till stadens avloppsnät.

Kryssarnas avloppsvatten hanteras i HRM:s avloppsreningsverk i Viksbacka.

Läs också