Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa satsar på hemvård och stänger sjukhusavdelningar

Lovisa hälsovårdscentral.
Lovisa hälsocentral stänger avdelning tre och fyra på måndag. Lovisa hälsovårdscentral. Bild: Yle/Carmela Walder lovisa hälsovårdscentral

Allt fler patienter ska vårdas hemma eller på serviceboenden i Lovisa. I och med att avdelning tre och fyra på Lovisa sjukhus stänger den här veckan har hälsocentralen endast 25 bäddplatser att erbjuda, vilket är 15 färre än tidigare.

- I en stad av Lovisas storlek så behövs inte så många platser på bäddavdelningen, säger avdelningsskötare Kristiina Auvinen.

På måndagen sammanslås avdelning tre och fyra på Lovisa sjukhus, två avdelningar som haft rum för 20 bäddplatser var. I stället öppnar den nya avdelningen, Lovisa sjukhusavdelning, som erbjuder 25 platser.

- Vi har haft många patienter som har befunnit sig på så att säga fel platser. De har stått i kö för en plats på ett serviceboende men behöver inte akut en bäddplats.

Nu ska det bli slut på det. De anställda har i många år vetat att förändringen är på kommande, men tidtabellen försnabbades.

Läkare i vit rock.
Om möjligt, ska patienter vårdas hemma. Läkare i vit rock. Bild: Laura Pohjavirta / Yle vit rock

- Vi strävar efter att de patienter som inte behöver en avdelningsplats kan få vård dygnet runt på ett serviceboende, det arrangerar vi. Om alla patienter är placerade på de rätta ställena så räcker de platserna som vi har på hälsocentralen.

När det nya äldreboendet i Gråberg byggs, kommer det att finnas ännu fler platser.

Hemsjukvården har mycket jobb

Hemsjukvården har medfört att staden inte längre har behov för lika många bäddplatser som tidigare. Tack vare hemsjukvården har avdelningens arbete underlättats märkbart.

Nu ska också den så kallade flyttningsrumban minimeras och patienter ska inte slussas från plats till plats.

- Äldre personer ska inte behöva komma från äldreboende till bäddavdelningen för att till exempel få antibiotika intravenöst. Det klarar man nu av att sköta hemifrån. Därför är behovet av bäddplatser inte så stort, säger Auvinen.

En del av patienterna på avdelning tre och fyra har nu fått en plats på ett äldreboende eller så sköts de via hemvården.

- Hemvårdens jobb och kunder har ökat väldigt mycket under den senaste tiden. Men hemvården sköter kunderna mycket effektivt och alla som bara kan och vill ska bo kvar hemma och få vård av hemvården.
Genom dessa åtgärder ser det ut som att sjukhusets avdelningsplatser kommer att räcka.

Bäddplatser endast för de behövande

Förstås varierar antalet patienter på avdelningen beroende på tidpunkten. Periodvis är det högre antal infektionspatienter och då kan det bli rusning.

Men om alla patienter vårdas på rätt plats så räcker platserna till, säger Auvinen.

På den nya avdelningen kommer palliativa patienter, terminalvårdspatienter, infektionspatienter som inte kan få vård hemma, akut sjuka och patienter som har stora sår som kräver mera tid och resurser, att placeras.

Också alla som tidigare varit på avdelning fyra, det vill säga patienter som rehabiliteras efter en stroke eller höftoperation, vårdas på den nya avdelningen.

Den palliativa enheten har en egen lugnare del av avdelningen. Där vårdas också terminalvårdspatienterna.

- I huvudsak är det en nationell trend. Bäddplatser endast för dem som verkligen behöver det. Så många som möjligt ska bo hemma, säger Auvinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland