Hoppa till huvudinnehåll

Specialläraren ska ha ett bra tålamod

Emma Björklund som studerar för att bli speciallärare.
Emma Björklund är pratglad, positiv och strukturerad - egenskaper som är bra att ha som speciallärare. Emma Björklund som studerar för att bli speciallärare. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth arbetscoachen

I serien Arbetscoachen tar X3M reda på hur det är att jobba i de branscher där arbetsutsikterna ser relativt goda ut. Ett av de yrkena är speciallärare, och det studerar Emma Björklund till.

Emma Björklund studerar till speciallärare och hoppas vara färdigutbildad om två år. Hon märker av bristen på speciallärare.

- Det kanske bara finns en speciallärare per skola och då hinner man inte ta hand om alla som behöver stöd, säger hon.

Läraryrket har alltid lockat Emma, och valet att inrikta sig på speciallärare kom ganska naturligt för henne eftersom hon vuxit upp med en bror som har en utvecklingsstörning. Det har gjort att hon kommit i kontakt med många barn och unga som behöver extra mycket hjälp och stöd.

Ett krävande arbete

Emma tycker vi har bra speciallärare i Finland. Det är en krävande bransch där lärarna måste ha mycket kontakt med olika sorts personer, och de måste också kunna tolka dem på rätt sätt.

- Mest krävande är samarbetet med olika sorts elever, att hitta den där kontakten och det rätta sättet att arbeta tillsammans för att det ska fungera för båda parterna, säger hon.

Under studietiden har Emma hunnit vikariera som speciallärare, och hon tycker om jobbet, men visst var det nervöst den där första gången.

- Det är virrigt i början. När jag inte känner eleverna från förr är det svårt att veta hurudan klass det är, hur de är som personer och hur jag själv ska vara som lärare.

När du kommer in som en vikarie i en klass så vet du helt enkelt inte hur det brukar gå till i just den klassen. Du vet inte om de är stökiga eller lugna.

- När du vikarierar så testar eleverna dig som lärare. Därför är det alltid krävande i början, men när man börjar lära känna varandra går det bra.

Du ska vara lugn och positiv

För att bli en bra speciallärare ska du vara positiv, lugn och stabil. Du ska också tycka om utmaningar och ha ett bra tålamod.

- I en speciallärares vardag kan det finnas dagar när det inte går som man tänkt sig. Elever kanske vägrar göra det de ska och då måste man alltid kunna hitta på något annat för att få till en lektion. Då krävs det tålamod, säger Emma.

Om du jobbar som speciallärare har du oftast bara några få elever, inte en hel klass. Du kan också jobba som specialklasslärare och då har du en lite större klass.

- Jag som speciallärare tar de elever som har svårigheter med mig till mitt klassrum och så arbetar vi kanske med färre saker än de i klassen gör, så att de med svårigheter ska lära sig lite bättre.

Som speciallärare kommer man närmare eleverna, och det tycker Emma är viktigt för att allt ska fungera i skolan.

Grafik över efterfrågan på speciallärare i Finland. Störst är efterfrågan i södra Finland. Grafiken baserar sig på Arbets- och näringsbyråernas uppgifter över arbetssökande. Mer exakta uppgifter om hur behovet ser ut i en specifik stad finns på www.ammatt
Grafiken baserar sig på Arbets- och näringsbyråernas uppgifter över arbetssökande. Mer exakta uppgifter om hur behovet ser ut i en specifik stad finns på www.ammattibarometri.fi. Grafik över efterfrågan på speciallärare i Finland. Störst är efterfrågan i södra Finland. Grafiken baserar sig på Arbets- och näringsbyråernas uppgifter över arbetssökande. Mer exakta uppgifter om hur behovet ser ut i en specifik stad finns på www.ammatt Bild: Yle Uutisgrafiikka jobbcoachen

Det tyngsta med jobbet är utredningarna som måste göras med eleverna.

- Du ska reda ut mycket och försöka ta reda på vad eleven har för svårigheter. Om man inte genast hittar det så måste man ta olika tester, och det kan vara tungt både för eleven och läraren.

Ganska svårt att komma in på utbildningen

För att komma in på speciallärarutbildningen måste du göra ett skriftligt prov och en intervju.

- I intervjun kollar de på hurudan du är som person, hur du ser på lärarens yrkesroll och hur du själv skulle vara som lärare. Det är inte så lätt att komma in, säger Emma.

Emma berättar att det finns mellan 20 och 25 lediga studieplatser varje år, men det är aldrig så många som godkänns i inträdesproven. Oftast ligger antalet runt eller under 20.

Betyder det att du och dina studiekompisar är ganska likadana?

- Jo, det är vi nog. Vi är pratglada, positiva och strukturerade. Det är bra att vara strukturerad för det är mycket papper och elever man ska hålla koll på som speciallärare.

Emma ska nu börja på sitt fjärde år av studier, och hon är fortfarande nöjd med yrkesvalet.

- Det bästa är att det är så varierande, och efter varje lektion jag haft får jag en känsla av att ”yes, det här går bra”.