Hoppa till huvudinnehåll

Starka åsikter om vindkraftverk på möte i Gammelby

Deltagare i vindkraftverkmöte håller upp händerna.
Ungefär femtio personer deltog i mötet om den nya generalplanen som skulle tillåta åtta vindmöllor att byggas i Gammelby, Lovisa. Deltagare i vindkraftverkmöte håller upp händerna. Bild: Yle / Hanna Othman gammelby abc

Planerna på att bygga åtta vindkraftverk i Gammelby väckte stort intresse i går då ett möte för allmänheten hölls i Lovisa. Kring femtio personer deltog och debatten hettade stundvis till.

Planerna på en ny vindkraftpark i Lovisa är så pass långt komna att staden har ett förslag på en delgeneralplan för området. Staden vill nu höra invånarnas åsikter och på tisdag kväll hölls ett möte för allmänheten.

Stämningen på mötet var stundvis tryckande, snudd på aggressiv. Ungefär femtio personer var på plats och fler stolar måste bäras in i kabinettet på Gammelby ABC eftersom intresset var så stort. Att mötet hölls på servicestationen var ingen slump, de 220 meter höga vindkraftverken är tänkta att placeras i terrängen mellan ABC och gränsen till Borgå, endast 300 meter från motorvägen.

ABC och Tokmanni i Gammelby.
Vinkraftparken skulle placeras i skogen till höger i bilden, intill gsm-masten. ABC och Tokmanni i Gammelby. Bild: Yle / Hanna Othman motorvägsramp,Pernå,Lovisa,motorvägar

Redan år 2013 gjorde Lovisa stad en utredning där man kartlade områden som det kunde placeras vindkraftverk på. Staden kom fram till ett antal sådana ställen, av vilka exempelvis Tetom redan är på god väg med att få en vindkraftspark.

Gammelby är en annan sådan plats, som företaget Suomen tuulivoima oy visat intresse för. På mötet fick deltagarna veta att de har mätt att det blåser bra på 100 meters höjd, det lär inte finnas djur som vindmöllorna kan störa och det är tillräckligt långt till bebyggelse för att ljudet från möllorna inte ska störa.

Konsultföretaget Rambolls personal stack inte under stolen med att vindkraftverken syns och hörs. Det fanns ändå olika åsikter bland deltagarna om precis hur mycket de syns och hörs.

Niina Ahlfors från Ramboll visar hur långt det är till husen från de olika vindmöllorna.
Niina Ahlfors från Ramboll visar hur långt det är till husen från de olika vindmöllorna. Niina Ahlfors från Ramboll visar hur långt det är till husen från de olika vindmöllorna. Bild: Yle / Hanna Othman vindkraftverk till gammelby,Ramboll,Ramboll (Finland),vindkraftverk

Rambolls personal fick också frågan om hur ljudet från motorvägen spelar in då man beräknar ljudet från möllorna. Svaret var att grannarna under dagen antagligen inte hör något alls från vindmöllorna. Då blandas deras ljud ihop med ljudet från motorvägen och från grustäkten som också ligger på området.

Det är under kvällens och nattens stilla stunder, då allt det andra ljudet försvinner, som vindmöllorna kan föra oljud. Enligt Kirsi Lehtinen från Ramboll är ändå husen på området omkring tillräckligt långt ifrån för att nivåerna ska hållas enligt lagliga direktiv. Men också det här påståendet väckte debatt bland deltagarna.

Vindmöllorna får bli högst 220 meter höga och de har då en navhöjd på 141 meter. En del Lovisabor konstaterade upprört att möllorna skulle förstöra ett hundratals år gammalt kulturlandskap.

Man markerar på möte om nytt vindkraftverk till Gammelby.
Många hade frågor och påståenden under mötets gång. Man markerar på möte om nytt vindkraftverk till Gammelby. Bild: Yle / Hanna Othman vindkraftverk till gammelby

Deltagarna på det öppna mötet var också oroliga för djuren i naturen. Enligt utredningarna som Ramboll gjort förekommer det en del fladdermöss på området, men det är inte ett viktigt område för dem. Å andra sidan har ormvråken bo där men inga andra sällsynta arter.

Det som Lovisaborna lyfte fram var att Pernåviken ligger bara två kilometer ifrån platsen som vindkraftverken skulle stå. Många fåglar flyger över platsen då de flyttar norrut över sommaren. En del ifrågasatte om vindkraftverken kommer att skrämma bort eller skada fåglarna.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén på möte om vinkraftsverk.
Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén var också på plats på mötet som åhörare, men fick förklara hur saken hittills behandlats bland de förtroendevalda. Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén på möte om vinkraftsverk. Bild: Yle / Hanna Othman gammelby abc

Det fanns också en oro över vad kraftverken betyder för värdet på fastigheter och mark i området. Forsby ligger nära intill och det är ett tillväxtområde för Lovisa. En Forsbybo undrade efter mötet om inte Lovisa vill ha fler nya invånare när man bygger det här så nära stadsdelarna som växer.

Frågan om planerna ännu går att stoppas kom också upp. Och svaret var ja, och att det till och med hänt på andra ställen.

Har du åsikter eller tilläggsinformation som du tycker att Lovisa stad borde ta i beaktande då de funderar på vinkraftsparken i Gammelby är det nu som man ska agera. Hela augustimånad kan du lämna in skriftliga åsikter och anmärkningar.

Deltagare i vindkraftverkmöte.
Fundersamma och koncentrearade miner. Deltagare i vindkraftverkmöte. Bild: Yle / Hanna Othman gammelby abc

Om hela processen skulle gå framåt utan besvär kan delgeneralplanen klubbas igenom redan sommaren 2017. Efter det hänger det bara på hur snabbt ett företag hoppar på tillfället att bygga.

En närmare titt på Gammelbyplanerna får man på Lovisa stads webbsida eller på LovInfos anslagstavla på Mariegatan 12.

Redigerat den 3 augusti 2016 klockan 11.58. Suomen tuulivoimayhdistys är inte företaget som vill bygga på området, utan är en intresseorganisation. Företaget som visat intresse för området heter Suomen Tuulivoima oy.