Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk förlitar sig på teknik och invånarkraft i åldringsvården

två händer
två händer Bild: AP Graphics bank ålderdom

I Lappträsk lanserade man i samarbete med Med Group Oy innovationsprojektet Hilla redan i maj. Syftet är att äldre ska kunna bo hemma längre och tryggare - och en särskild klocka är lösningen. Nu börjar också de första resultaten från projektet att komma.

Med projektet Hilla har man försökt få med invånarnas egna synpunkter. Till exempel ordnade man en grillfest i juni i Klockarparken, som några tiotal besökte för att under friare former dela med sig av sina tankar och åsikter.

- Vi har också gjort kartläggningar av dem som redan är i hemsjukvårdssystemet, för att undersöka vilka behov som finns, berättar projektledare Katja Kääriä på Med Group Oy.

Ålderdom inte sjukdom

Enligt Kääriä har man utgått ifrån devisen att ålderdom inte är en sjukdom. Därför borde man när man tar sig an utvecklingen av äldreomsorgen ha i åtanke hurdan ålderdom man själv skulle vilja ha.

- Vi har också skickat ut enkäter till alla invånare i Lappträsk över 65, säger Kääriä.

I framtiden hoppas Kääriä att man ska lyckas engagera byborna så att alla kan hjälpas åt att göra olika saker. Hon framhäver Lappträsks slogan som en människonära plats som den röda tråden.

- Vi har hållit två workshoppar för invånarna för att höra vad de önskar och på så vis får vi dem involverade.

En klocka är säkerheten

Bland de nya teknologiska lösningar man provat finns en särskild sorts klocka. Klockan bär klienten runt sin handled och via klockan larmas personal vid behov. Frågan är hur ett förbättrat larmsystem skulle uppfylla det tänkta målet att ge personalen mer tid med de äldre.

- Med klockorna kan man följa med de äldres dygnsrytm, aktivitetsnivå och sömn. I praktiken betyder det att personal och klient får direkt återkoppling till klientens förmåga och förändringar i den, säger Kääriä.

Hon menar att om en klient till exempel blir förkyld så kommer klockan att meddela att aktivetetsnivån är förändrad och att vilotiden ökar och man hinner snabbare få hjälp på plats.

- Om man tänker sig att hemvården normalt skulle ha kommit kanske två gånger i veckan så kan man se att det finns behov av att åka oftare så att inte situationen förvärras, säger Kääriä.

Man har också infört ett system för att bättre kunna planera besöken och kontrollera tiden som spenderas hos varje klient.

- Vi minskar på rapporteringen och skrivbordssysslorna och försöker på så vis frigöra mer tid för skötarna, säger Kääriä. Vi har gått över till ett pappersfritt system där allt ska rapporteras elektroniskt.

På så vis kan man också planera hemsjukvårdens rutter och göra turerna mer effektiva med mer tid inne hos de äldre, enligt Kärrä.

Rätt person på rätt plats målet

Det förekommer på många håll rapporter om att äldre får vänta på vården oskäligt länge. Klockan kan hjälpa till att meddela när behovet uppstår, men hur ska man tillgodose det? Behövs det till exempel mer personal?

- När man börjar planera arbetet annorlunda så uppstår i princip tom tid. När det inte har funnits verktyg tillgängliga för att organisera det praktiska arbetet på bästa möjliga vis, då har det kanske känts stressigt, säger Kääriä.

Med Hilla-projektet vill man försöka utnyttja personalen så att man har rätt person på rätt plats. En sköterska ska åka ut bara när det faktiskt behövs vård.

- Ibland kanske det kan vara så att man inte får ner grötgrytan från hyllan och då behöver man förstås inte en sköterska utan annan hjälp, säger Kääriä.

Kääria säger också att när det snarast är hjälp med praktiska saker i hemmet som behövs så är det en annan sorts resurser som ska användas.

- Då diversifieras möjligheterna att producera rätt sorts verksamhet och att dessutom involvera lokala krafter och företagare.

Vilka resurser är det då man talar om? Vem är det som ska lyfta ner grötgrytan?

- Vi är hittills bara några månader in i projektet så vi har än så länge inte hunnit skapa sådana kretsar, men vi försöker under det kommande året att aktivera invånarna. Det finns många loka företagare och människor som säkert kan ge sådan här hjälp, säger Kääriä.

Fria val

Kääriä menar dock att alla äldre personer förstås själva måste få välja om de vill ha klockan eller inte och att det står var och en fritt att inte ta emot den. Hittills är det dock ingen som sagt nej.

- Alla som vi har i vår hemvårdskrets har varit väldigt positiva och vi har haft extra träffar med dem för att berätta om fördelarna med klockan och också de närstående har varit med på noterna, säger Kääriä.