Hoppa till huvudinnehåll

Många skolor vill inte att ettor och tvåor cyklar ensamma till skolan

Skolbarn i trafiket.
Skolbarn i trafiket. Bild: Trafikskyddet/Pekka Vartiainen Skolbarn,cykling

Många skolor i huvudstadsregionen rekommenderar att ettor och tvåor inte ska cykla till skolan på grund av att det anses otryggt för dem i trafiken. Vissa Helsingforsskolor tillåter ändå cykling - staden hänvisar till att det är nyttigt att cykla.

Mia Förars-Pöytäniemi, rektor för Hoplaxskolan i Helsingfors, berättar att det ännu för några år sedan stod skrivet i skolans ordningsregler att barnen fick cykla till skolan först från och med årskurs tre. Men barnens föräldrar klagade på beslutet och skolan backade i frågan.

- Vi tänkte igenom saken och kom då till att en cyklande förälder självklart ska kunna cykla till och från skolan med sitt barn, ifall de även annars cyklar till olika ställen. Vi rekommenderar ändå att barnen inte cyklar ensamma till skolan.

Samma linje gäller i Kronohagens lågstadieskola, Minervaskolan och Cygnaeus lågstadieskola, berättar rektor Ronnie Rehn.

Det sker allt för många olyckor.― Lucia Bigos, Esbo stad.

- Skolan har inte befogenheter att förbjuda cykling, säger Rehn.

Den tillåtande linjen i Helsingfors grundar sig på stadsfullmäktiges beslut. På Otso Kivekäs (Gröna) initiativ beslöt fullmäktige 2014 att skolornas ordningsregler inte kan innehålla bestämmelser som strider emot rådande lagstiftning. Således kan skolorna inte förbjuda barn att cykla till skolan.

Eleverna försäkrade i vilket fall som helst

I Esbo får skolorna själva bestämma om huruvida de rekommenderar att ettor och tvåor inte cyklar. Rektorerna Camilla Herlin på Finno skola, Carita Nyberg på Mattlidens skola och Tony Björk på Karamalmens skola är helt eniga i frågan: cykling till skolan är okej först från och med tredje klass.

- Sedan är ju frågan hur man ska ställa sig till sparkbräden, skateboardar och så vidare, påpekar Björk.

Vanda är ensam om att ha infört ett förbud mot att cykla ensam i första och andra klass. Enligt direktör Berndt-Johan Lindström på Vanda stad har alla skolor i Vanda förbjudit ettor och tvåor att cykla till skolan ensamma. Orsaken är just säkerhetsskäl.

- Föräldrarna har ändå möjlighet att anhålla om lov för sina barn att få cykla, vilket alltid beviljas, men ansvaret ligger då hos föräldrarna. Då väljer föräldrarna att inte följa skolans rekommendation.

Frågan är hur man ska ställa sig till sparkbräden och skateboardar.― Tony Björk, Karamalmens skola

Lindström påpekar att eleverna ändå är försäkrade av kommunen i fall av olyckor på skolvägen.

Trafiksäkerheten viktigast

Daghemsföreståndare Lucia Bigos på Esbo stad säger att yngre barn inte har möjlighet att ta hänsyn till trafiken.

- Barn som är yngre än nio år anses utsätta sig själva för fara om de cyklar ensamma i trafiken.

- Esbo är ganska trafikerat. Det händer alltför många olyckor, beklagar Bigos.

Baracker vid Hoplaxskolan.
Hoplaxskolan i Helsingfors förbjuder inte längre de yngsta eleverna att cykla till skolan. Baracker vid Hoplaxskolan. Bild: Yle hoplaxskolan

Förbättringar pågår

Helsingfors stad arrangerar med hjälp av frivilliga en trafiksäkerhetskampanj när skolorna börjar - tanken är att synliggöra skolorna och lekparkerna för bilisterna.

Initiativet om barnens rätt att cykla tryggt Lapsella on oikeus pyöräillä startade 2014 med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen