Hoppa till huvudinnehåll

Protesten mot Finlands asylpolitik - någon i Sipiläs stab läser varje brev

Skriv ett brev
Alla medborgarbrev som skickas till statsministern sparas i åtminstone två år. Skriv ett brev Bild: Creative Commons / Octavio Lopez Galindo handskrivet

Alla medborgarbrev som skickas till statsministern läses igenom av någon vid hans stab. Men det är upp till tjänstemännen som läser breven om innehållet når Juha Sipilä.

Författarna Monika Fagerholm och Merete Mazzarella beslöt i helgen att skriva traditionella brev till statsminister Juha Sipilä (C) för att kräva en förändring i Finlands asylpolitik.

De hoppas att så många som möjligt följer deras exempel och skickar fritt formulerade brev till Sipilä. Orsaken till aktionen är Migrationsverkets nekande beslut till en irakisk man. Beskedet som publicerades i förra veckan har upprört många och har spridits flitigt i sociala medier.

Specialmedarbetarna i nyckelposition

Lagstiftningsråd Sanna Helopuro på Statsrådets kansli säger att Sipilä nog känner till brevprotesten tack vare medierna. Samtidigt försäkrar hon att alla medborgarbrev som skickas till Juha Sipilä blir genomlästa av någon vid statsministerns stab.

- Statsministerns specialmedarbetare öppnar breven och varje medborgarbrev behandlas enskilt och på ett lämpligt sätt.

Specialmedarbetarna avgör också om medborgarbrevet har skickats till rätt adress. Om ärendet inte hör till statsministerns verksamhetsområde ser de till att brevet skickas vidare till rätt ministerium.

Sipilä får veta "på en allmän nivå"

Statsministern informeras inte automatiskt om innehållet i medborgarbreven, säger Sanna Helopuro.

- Det varierar från fall till fall. Någon från staben informerar säkert honom om innehållet på en allmän nivå.

Alla brev får svar

Varje vecka kommer tiotals eller till och med hundratals medborgarbrev till statsministerns kansli. Kutymen är att alla brev besvaras, förutsatt att det finns någon mottagaradress, säger Helopuro.

- Som regel försöker vi skicka ett svar på alla medborgarbrev som anländer till statsministerns kansli.

Om det handlar om en kampanj eller en större mängd vädjanden kan det hända att tjänstemännen inte kan svara på dem alla.

När det gäller brevprotesten mot Finlands asylpolitik gissar Sanna Helopuro att både Sipilä och hans stab har fått information via massmedier och är medvetna om aktionen.

- I allmänhet informeras han på ett vederbörligt sätt när det gäller kampanjer.

Brev som får svar arkiveras i Riksarkivet

Det har ingen betydelse på vilket språk man skriver till statsministern. Alla brev blir lästa och hanteras på ett lämpligt sätt, säger Helopuro.

Efter att brevet är genomläst och tjänstemännen har beslutat om det får ett svar eller inte arkiveras det först på statsministerns kansli.

De brev som inte får ett svar sparas i två års tid och slängs sedan. De medborgarbrev som får ett svar flyttas till Riksarkivet när regeringen avgår. Om brevet innehåller uppgifter om privatlivet är det hemligt i 100 år. I annat fall är det sekretessbelagt i 25 års tid.

När det gäller kampanjer om ett ämne sparas nödvändigtvis inte alla brev som skickas till statsministern.

- Om många brev handlar om samma sak kan en del slängas, säger Helopuro. Några brev väljs slumpmässigt ut och sparas. Men alla brev registreras när de kommer till kansliet.

Alla brev sparas ändå så länge ämnet är aktuellt och slängs först när man på kansliet upplever att diskussionen kring ämnet börjar ebba ut.

Samma regler gäller e-post

Merete Mazzarella och Monika Fagerholm beslöt sig för att skicka pappersbrev till statsministern eftersom de antar att det är lättare att radera e-post. Men Sanna Helopuro försäkrar att all e-post behandlas på samma sätt som traditionella brev på posten.

- De läses igenom av tjänstemännen som sedan beslutar om de kräver ett svar eller inte.

Läs också