Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomspolitiker startar kampanj mot organiserad rasism

Itsenäinen Suomis demonstration i Joensuu 2 april 2016
Itsenäinen Suomis demonstration i Joensuu 2 april 2016 Bild: All Over Press itsenäinen suomi,Soldiers of Odin,Joensuu,demonstration

Politiska ungdomsorganisationer höjer rösten mot rasism i en färsk kampanj. Lagen gällande organiserad rasism borde skärpas och förtydligas, lyder budskapet.

Målet med kampanjen Huominen ilman pelkoa är dels att signalera att rasism inte tolereras och att väcka debatt, dels att förtydliga lagtexter gällande organiserad rasism. Initiativet kommer från De gröna unga och studerandenas förbund.

- Finland har redan på 1970-talet undertecknat ett FN-avtal mot rasism. I avtalet uppmanas länderna förbjuda organiserade grupperingar, som föreningar, som främjar rasism, och göra det straffbart att vara medlem i en sån grupp.

- Det är på de här punkterna vi vill förtydliga lagen, säger Saara Ilvessalo, en av förbundets två ordföranden.

Vardagsrasismen ökar

Ilvessalo vill få in nya formuleringar i föreningslagen och strafflagen.

Enligt den nuvarande formuleringen av föreningslagen får en förenings syfte inte strida mot god sed eller lag. Men det räcker inte, säger Ilvessalo. Det ska specifikt stå skrivet att syftet inte får vara att främja rasism, säger hon. I strafflagen ska det klart stå att det är straffbart att delta i organiserad rasistisk verksamhet.

- All slags rasism i Finland ökar, tycker jag, och situationen har blivit värre. Med att stifta lagar kan man inte rå på människors attityder allt för mycket, men eftersom vi är politiker och lagstiftningen är vårt verktyg, så tycker vi att det är viktigt att sätta stopp för organiserad rasism, säger Ilvessalo.

Lagen ska vara entydig

Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom, säger att Finland i princip har en bra lagstiftning kring rasism, men frågan är hur den tolkas och förverkligas.

- Till exempel rörelser som Rajat kiinni borde klassas som rasistiska, men så sker inte, säger Schauman.

Det ska inte finnas frågor kring vad som är eller inte är tillåtet. Lagen ska vara tydlig, säger Schauman. Hon lyfter också fram att Finland internationellt har prickats för att inte ha en tillräckligt stram lagstiftning kring rasism.

- Det största problemet är inte grupper som Soldiers of Odin, utan den ökande vardagsrasismen. Den stora gråa massan av finländare rör sig mot ett mera konservativt håll gällande invandring, säger Schauman.

Nu ska kampanjfolket börja kontakta riksdagsledamöter för att samla namnteckningar. Responsen har hittills varit bra och flera tusen medborgare har undertecknat.

De flesta större politiska ungdoms- och studerandegrupper stöder kampanjen, men bl.a. Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Vänsterförbundets ungdomsförbund finns inte med på listan av organisationer som stöder kampanjen.