Hoppa till huvudinnehåll

Brandmän i riskgrupp för cancer

Räddningsverket släcker brand i Kronberget
Räddningsverket släcker brand i Kronberget Bild: Räddningsverket brandkår

Brandmän som handskas med farliga ämnen löper hög risk att insjukna i cancer och Arbetshälsoinstitutet är nu orolig för brandmännens hälsa.

De här arbetsuppgifterna kan komma att föras in i Arbetshälsoinstitutets register över yrken med hög cancerrisk.

I praktiken innebär det att brandmännens hälsa följs upp aktivare än tidigare, bland annat genom regelbundna blodprov.

Vid många brandstationer håller man dessutom på att införa verksamhetsmodellen Ren brandstation.

Modellen innebär att personal som har utfört uppdrag med släckning eller kemikalier kan byta arbetskläder redan på utryckningsplatsen.