Hoppa till huvudinnehåll

Posten är överraskad över R-kiosk-köpmännens förluster

Postens orangea logo på en dyster mörk fasad.
Postens orangea logo på en dyster mörk fasad. Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen Posti Group Abp,Posti (Estland),posten

Posten är överraskad över att en grupp nuvarande och tidigare R-kioskköpmän pekar ut posten som olönsam. Posten vill diskutera Svenska Yles granskning med R-kioski, om Posten får uppgifterna bekräftade.

Svenska Yle berättar att sju nuvarande och tidigare köpmän som driver R-kiosker med post upplever posten som olönsam. En del pekar ut posten som huvudorsak till stora förluster och andra ser den som en bidragande orsak.

“Redo att granska situationen”

Posten upplever det här som överraskande eftersom företag brukar stå i kö för att få samarbeta.

- Majoriteten av våra företagare är nöjda men om det finns enskilda företagare som är missnöjda är vi förstås redo att granska situationen tillsammans och reda ut vad det beror på, säger Kirsi Laakso som är utvecklingschef vid Posti Ab.

Majoriteten av de köpmän som erbjuder postens service i sin kiosk, och som fungerar enligt R-kioskis nya affärsmodell, har företag som har gjort förlust i fjol. En av företagarna upplever att han personligen skuldsätter sig för att Finlands post ska fungera på orten där hans kiosk finns.

Företagaren säger också att han förväntas sköta samma posttjänster med betydligt mindre personal än ortens tidigare postkontor. Andra företagare berättar att posten kräver mer jobb än den ger intäkter.

R-kiosken driver fler postaffärer än posten

Under senare år har posten sagt upp en hel del personal och stängt många postkontor. Nio av tio bemannade serviceställen för vanliga kunder drivs nu av utomstående företag.

R-kioski Ab har med sina 86 postkiosker hand om fler postställen med personal som erbjuder service för vanliga kunder än posten själv. Posten har kvar 58 postkontor.

Längre öppethållningstider och service nära kunden är enligt Posti orsaken till att man har lagt ut service på entreprenad.

- Vi klarar inte av att ha så långa öppethållningstider och så omfattande service med vår egen personal. Vi har också märkt att samarbetet gagnar både oss och våra samarbetspartner, säger Laakso.

“Om det stämmer måste vi diskutera”

Vi frågar vad posten tänker om att företag som har hand om deras tjänster gör förlust.

- Nu kan jag inte ta ställning till det här eftersom det är R-kioski Ab:s sak att ta ställning i dylika frågor och sköta dem tillsammans med kioskföretagarna, säger Laakso.

Men hur låter det att en så stor del av företagarna gör förlust?

- Vi har inte fått sådana här uppgifter av R-kioski Ab. Om det stämmer måste vi föra diskussion med R-kioski.

Människospeglingar i R-kioskens fönster.
R-kioski Ab driver fler serviceställen med personal där privatpersoner får postservice än posten själv gör. Bilden är arrangerad Människospeglingar i R-kioskens fönster. Bild: Yle/Eva-Maria Koskinen R-kioski,r-kiosk,kiosker,reklam (marknadsföring)

Paket på gatan - “Så får det inte vara”

Vi har fått höra om kaos när paketen ska arrangeras. En tidigare R-kioskföretagare berättar att kiosken översvämmades av paketkärror innan jul. När bakrummet blev fullt stod kärrorna bland kunderna i kiosken och till sist på gatan utanför.

- Givetvis ska det inte gå till så här, om det stämmer. Ibland uppstår situationer då det blir mer försändelser än utrymmena tillåter och då har vi instruktioner för hur man ska göra. Paketen ska inte stå ute, säger Laakso.

Enligt instruktionerna ska den som för paketen till kiosken köra dem tillbaka till postens lager och sedan komma tillbaka med dem lite senare.

Posten: Företag står på kö för posttjänster

Postens samarbetsmodell ser likadan ut för alla samarbetsparter oberoende om det handlar om en självständig företagare eller en företagare i en kedja som S-market eller R-kioski. Företaget får betalt enligt paketvolym. Varje posthändelse är prissatt och listad så att allt arbete ger ersättning.

R-kioski uppbär sin andel av postkakan i den franchisingavgift som kioskföretagare betalar till moderbolaget. Det här är en vanlig modell inom franchisingbranschen men innebär att R-kioski inte bär några direkta risker om personalkostnaderna höjs eftersom franchisingavgiften oberoende är den samma.

- Jag tar förstås inte ställning till hur saken är skött hos franchisingföretaget, säger Laakso.

Tillgänglighet avgör då posten väljer partners

Posten upphandlar inte om priset för att hitta samarbetsparter. I stället väljer de ut den bästa samarbetsparten med tanke på kunden.

- Vi tittar på hur tillgängliga företagen är på orten. Det handlar om läge, öppettider och tillgång till parkeringsplatser, säger Laakso.

R-kiosken driver post i 86 kiosker

Privatpersoner och företag kan få postservice på 1412 ställen i Finland

Finlands post driver själv 58 postkontor, 22 servicepunkter för företag och 480 paketautomater

Postens samarbetsparter driver sammanlagt 852 servicepunkter

R-kiosken har hand om postservice i 86 kiosker

Källa: Posti (29.7.2016), R-kioski (början av juli 2016)