Hoppa till huvudinnehåll

Kampen om våra paket hårdnar

Matkahuolto i Karis
Tack vare näthandeln rör det sig allt fler paket i Finland. Matkahuolto i Karis Bild: YLE/Minna Almark matkahuolto karis,Raseborg

Samtidigt som färre brev och tidningar delas ut, ökar mängderna av paket i Finland. Kommunikationsverket öppnar nu för friare konkurrens mellan Posten och övriga aktörer på paketmarknaden.

- Det finns en tillväxt och därför är marknaden intressant. Vi är också redo att investera och ge bättre service till konsumenterna och företag, så det finns många möjligheter också i framtiden, säger Jarmo Oksaharju som är VD för Matkahuolto.

Också konkurrenten Posten har känt av ökande volymer inom pakethanteringen.

- Trenden de senaste åren har för vår del varit att paketvolymerna ökar med cirka en miljon försändelser per år, konstaterar Postens direktör för pakettjänster Toni Laaksonen.

Privata Matkahuolto och statsägda Posten är de två största aktörerna på marknaden för paket inom landet. Förutom de här två inhemska företagen är flera stora internationella företag aktiva i synnerhet i logistikkedjan från utlandet till Finland.

Enligt uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in från logistikföretagen var totalvolymen år 2015 cirka 62 miljoner paket, då den år 2009 var bara 50 miljoner paket.

Matkahuoltos VD Jarmo Oksaharju
Matkahuoltos VD Jarmo Oksaharju. Matkahuoltos VD Jarmo Oksaharju Bild: Yle/Linus Lång jarmo oksaharju,Matkahuolto,verkställande direktörer

Paketbranschen växer och utvecklas tack vare digitaliseringen.

Bakgrunden till de ökande paketmängderna är i synnerhet näthandeln och handeln med begagnade varor på köp- och säljsajter och Facebook-loppisgrupper.

- Det bästa i branschen är att man köper mera via nätet. Det betyder också ökande antal paket, säger VD Oksaharju på Matkahuolto.

Postens särställning på paketmarknaden monteras ner

Hittills har Matkahuolto konkurrerat med Posten på olika villkor. Posten har nämligen haft en särställning på marknaden för inrikes paket upp till 10 kilogram och ankommande utrikespaket upp till 20 kilogram.

Postens särställning innebär lagstadgade plikter vad gäller tillgång till service och prissättning men också momsfrihet på paket som sänds i Finland.

Den här särställningen mister Posten i och med ett beslut som Kommunikationsverket fattade i slutet av juni. Kommunikationsverket bedömde då att konkurrensen om paketen är tillräcklig för att tjänsterna kan tryggas utan Postens särställning.

På Matkahuolto gläds man åt det här.

- Vi är ganska nöjda med situationen - paketmarknaden kommer att vara neutral i framtiden och situationen är likadan för alla företag i branschen, säger Oksaharju.

Beslutet innebär också att Posten måste betala moms på paket upp till 10 kilogram som sänds i Finland.

- Den viktigaste förändringen är att alla paketpriser innehåller moms i fortsättningen. När marknadsförhållandena är likadana för alla aktörer konkurrerar man med alla vapen: pris, service och distributionsnätverk, säger Oksaharju.

Också Posten vill konkurrera på lika villkor

Även på Posten säger man sig vara nöjd över den nya linjen och att få samma utgångsläge som övriga aktörer på marknaden.

- Vi har inte fattat beslut om prissättningen [efter förändringen], men det är klart att vi kan ha en friare prissättning som är mera flexibel mot kunden. Delvis ökar momsen förstås kostnadstrycket, men samtidigt får vi dra av vissa momsbelagda anskaffningar och eftersom paketmängden ökar hela tiden är kostnadsförändringen rätt så liten, säger Laaksonen.

Postens direktör för pakettjänster Toni Laaksonen
Postens direktör för pakettjänster Toni Laaksonen. Postens direktör för pakettjänster Toni Laaksonen Bild: Yle/Linus Lång Toni Laaksonen,Posti Group Abp

Kommunikationsverkets beslut träder i kraft den sista oktober och Postens särställning skulle kvarstå vad gäller paket från Finland till utlandet.

Posten har besvärat sig mot att tidtabellen är för snäv och för att man vill bli av med särställningen även vad gäller paket till utlandet.

Investeringar ska ge bättre serviceutbud

Posten är nu inställd på att utveckla nya tjänster inom paketleverans. Posten köpte nyligen upp företaget matlogistikföretaget Veine och siktar bland annat på tillväxt inom distribution av färskvaror.

- Det handlar bland annat om tjänster till vanliga konsumenter, till exempel matinköp som kan levereras under samma eller nästa dag. Det är ett exempel på nya tjänster och vi har många andra tjänster som vi funderar på, säger Laaksonen.

Laaksonen säger vidare att kunderna är intresserade av att sköta sina ärenden via nätet och mobiltelefonen och tror att utvecklingen går mot mera avancerade digitala tjänster.

Också Matkahuoltos VD Jarmo Oksaharju tror att informations- och kommunikationsteknologi är i nyckelställning i paketlogistiken.

- Priskonkurrensen är mycket hård. Alla aktörer, också Matkahuolto, måste vara skickliga och ha så goda processer som möjligt. Det betyder att investera i IKT för att vara prisvärda och kunna konkurrera på marknaden, säger Oksaharju.

Nya aktörer på paketmarknaden?

Matkahuoltos VD Jarmo Oksaharju tror att det kan dyka upp nya aktörer på marknaden för paketförsändelser i Finland.

- Internationellt finns det många företag som är mycket skickliga i paketbranschen så det kan hända att någon är intresserad av den finska marknaden i framtiden, säger han.

Toni Laaksonen på Posten är mera försiktig i sina ordval men utesluter inte heller nya aktörer.

- Det finns redan många aktörer och mycket konkurrens, men det kan förstås hända att ytterligare någon vill komma in på marknaden, säger Laaksonen.

8.8 kl 11.15: Korrigerat att ankommande utrikespaket inte berörs av momsbestämmelserna.