Hoppa till huvudinnehåll

En parkgång i Borgå blir Drottningstigen

Drottningsstigen i Borgå
Drottnignstigen löper uppe på krönet i den norra ändan av Brunnsgatan. Drottningsstigen i Borgå Bild: YLE/Hanna Othman Östnyland (tidning),Borgå,drottningstigen i borgå

Förbindelsen mellan Drottningvägen och Tunnbindarebacken i Borgå ska heta Drottningstigen.

Det beslöt stadsutvecklingsnämnden i Borgå vid sitt möte på tisdagen.

Nämnden anser att det är viktigt att förbindelsen får ett namn. Det är viktigt i synnerhet för att utryckningsfordon ska kunna vägledas till rätt plats.

Drottningsstigen i Borgå
Drottningstigen är i ordets rätta bemärkelse en stig. Drottningsstigen i Borgå Bild: YLE/Hanna Othman Östnyland (tidning),Borgå,drottningstigen i borgå

Det finns tre fastigheter invid förbindelsen och det är fastighetsägarna som bett Borgå stad namnge förbindelsen. Det är också tomtägarna som föreslagit namnet Drottningstigen.

I praktiken är förbindelsen en parkgång. Tomterna vid parkgången har en adress på Borggatan, men på grund av terrängförhållandena finns det ingen infart till tomterna från Borggatan utan via parkgången.

Drottningstigen börjar uppe på krönet invid den norra ändan av Brunnsgatan.

korsningen av brunnsgatan och tunnbindarebacken i borgå
Drottningstigen börjar där Brunnsgatan och Tunnbindarebacken möts. korsningen av brunnsgatan och tunnbindarebacken i borgå Bild: YLE/Hanna Othman Östnyland (tidning),Borgå,tunnbindarebaken i borgå