Hoppa till huvudinnehåll

Mer motion i Borgåskolorna från hösten

fötter
På tisdag inleder skolorna i Borgå läsåret 2016-2017. fötter Bild: Yle/Erica Vasama skolmotion

Borgåskolornas rektorer arbetar redan innevarande vecka med planeringen av det nya läsåret, som inleds på tisdag.

Lärarna gör upp sina planer för det nya läsåret på måndag.

En av tyngdpunkterna under det kommande läsåret är att förankra de nya läroplanerna i Borgåskolornas verksamhet.

Större delaktighet

Tanken med de nya läroplanerna är bland annat att utveckla utbildningen och skolornas verksamhet i riktning mot allt mera samarbete och större delaktighet.

Andra centrala element i den nya läroplanen är en uppmuntrande och mångsidig bedömning, helhetsskapande inlärning, mångsidig kompetens och en strävan att yttermera vägleda och uppmuntra elevens inlärning.

Mera motion

I synnerhet i grundskolorna ska eleverna sporras att motionera under skoldagen inom ramen för programmet Skolan i rörelse.

Utöver de 10 skolor som redan tidigare har medverkat i projektet

Motionsstigen

i Borgå, kommer ytterligare 13 skolor att omfattas av det nya programmet.

Målet är att alla skolor inom ett par år ska följa principerna enligt programmet Skolan i rörelse. Från och med läsåret 2017–2018 kommer dessutom Pääskytien koulu att verka som en motionsinriktad skola.

Här kan man bekanta sig med den nya läroplanen.