Hoppa till huvudinnehåll

Minfartyget Hämeenmaa besöker Vasa

Minfartyget Hämeenmaa.
Minfartyget Hämeenmaa. Minfartyget Hämeenmaa. Bild: Karri Wihersaari marinen,Hämeenmaa (minfartyg, 1992),minfartyg,Finlands marin

Vasa får besök av minfartyget Hämenmaa under helgen. På lördag är fartyget öppet för allmänheten. Hämeenmaa har tagit över uppgifterna av Pohjanmaa, som numera fungerar som sjömätningsfartyg.

Minfartyget Hämeenmaa anländer till Inre hamnen i Vasa som en del av fartygets enhetsövning på fredag kväll och avgår på söndag morgon.

Under lördagen 13 augusti är Hämeenmaa öppet för allmänheten mellan klockan 13 och 15.

Efter att minfartyget Pohjanmaa togs ur bruk vid marinen, svarar nu Hämeenmaa tillsammans med sitt systerfartyg Uusimaa för samma uppgifter som Pohjanmaa tidigare hade.

Minfartyget Hämeenmaas fadderstad är Tammerfors.

Pohjanmaa heter numera Pohjanmeri

Minfartyget Pohjanmaa togs ur bruk år 2015 och var redan på väg till skroten när det köptes av Meritaito Oy. I juli i år sjösattes fartyget ånyo under namnet Pohjanmeri och fungerar nu som ett sjömätningsfartyg.

Pohjanmaa var under 35 års tid den finska marinens flaggskepp. När det blev klart att fartyget skulle tas ur bruk fanns det på förslag att hon skulle läggas upp som museifartyg i Vasa, men det projektet stupade på finansieringen.

Under 2011 deltog Pohjanmaa i operationen mot sjörövare utanför Somalia.