Hoppa till huvudinnehåll

Yle-mätning: Mycket att tänka på för Soini och Orpo

Väljarstödet för partierna i augusti 2016.
Väljarstödet för partierna i augusti 2016. Bild: Yle / Nyhetsgrafik partimätning,väljarstöd för partier,Opinionsmätningar & marknadsundersökningar,partier

Sannfinländarna fortsätter att tappa mark. Partiets väljarstöd ligger nu för första gången sedan riksdagsvalet under 8 procent. I Yles färska opinionsmätning klarar sig också Samlingspartiet dåligt.

Både Sannfinländarna och Samlingspartiet har gått ned med en procentenhet i väljarstöd sedan motsvarande mätning i juni.

För Sannfinländarnas del kan en orsak vara de rasistiska utspelen från bland andra ordföranden för ungdomsförbundet Sebastian Tynkkynen under sensommaren. Partiaktivisten Riku Nevanpää, som vill bli nästa ordförande för partiet, fick också många egna att baxna då han i mycket fräna ordalag föreslog utrensningar i både journalist- och tjänstemannakåren.

Partiordföranden och utrikesministern Timo Soini har dessutom valt att semestra under terrorattackerna i Europa och det misslyckade kuppförsöket i Turkiet.

Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo sade då han efterträdde Alexander Stubb på försommaren att han inte är nöjd med partiets opinionssiffror. Men efter en liten uppgång förra månaden barkar det nedåt igen. I valet i fjol fick partiet drygt 18 procent av rösterna men nu är man nere på drygt 17 procent. Det betyder bland annat att Orpo har tryck på sig att infria de löften om sysselsättningsfrämjande åtgärder som han lovade då han blev vald.

Samtliga förändringar i mätningen ligger ändå inom felmarginalen, som är 1,6 procentenheter åt vardera hållet. Sedan valet i fjol har emellertid trenden varit klart nedåtgående för både Sannfinländarna och Samlingspartiet. Sannfinländarna fick i valet 17,7 procent av rösterna och låg då bara snäppet efter Samlingspartiet som fick drygt 18 procent.

Li Andersson-effekten håller i sig

Vänsterförbundets ordförandebyte ser emellertid ut att ge utdelning, även om uppgången är ganska liten. Partiet börjar i varje fall nu närma sig 10 procent i väljarstöd och det är hela tre procentenheter mera än i valet. Li Andersson efterträdde i juni Paavo Arhinmäki på ordförandeposten.

Bra går det fortfarande också för De gröna och för statsministerpartiet Centern även om De gröna har tappat marginellt sedan juni. Trenden för båda är ändå uppåt.

Socialdemokraterna kravlar sig också aningen uppåt från det rätt stora fallet förra månaden. Under sommaren har diskussionen gått het om Antti Rinnes framtid som partiordförande. Det har spekulerats i att han får utmanare på partikongressen i februari. Namn som har nämnts är riksdagsledamöterna Antti Lindtman, Tytti Tuppurainen och Timo Harakka. Rinne meddelar i november hur han ska ha det.

I mätningen intervjuades 2424 personer av vilka 1419 uppgav sin partiståndpunkt.


';} else {html += ' ' + (date.getMonth() + 1) + "/" + date.getFullYear() + '

';} $.each(values, function (i, point) { html += '
' + point[0] + ': ' + Highcharts.numberFormat(point[1], 1, ',', ' ') + ' %
'; }); if (intervjuade[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Intervjuade: '+ Highcharts.numberFormat(intervjuade[this.points[0].point.index+1], 0, ',', ' ')} if (felmarginal[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Felmarginal: ±' + Highcharts.numberFormat(felmarginal[this.points[0].point.index+1], 1, ',', ' ') + ' %-enh.'}; return html; }, backgroundColor:'#fff', borderColor:'#ccc', borderRadius:0, borderWidth:1, shadow:false, shared:true, style:{ color:'#444', fontFamily:'arial', fontSize:12, fontWeight:'normal' }, useHTML:true }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false, symbol: 'circle' }, lineWidth: 5, connectNulls: true, events: { legendItemClick: function () { return false; } } } }, series: [ {id: 'isSaml', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSDP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSannf', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isC', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isGron', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isV', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isSFP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isKD', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isOvr', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {name: 'Saml', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SDP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Sannf', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'C', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Grön', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'V', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SFP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'KD', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Övr', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false} ], xAxis: { type: 'datetime', plotLines: plotLines, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%H:%M:%S.%L', second: '%H:%M:%S', minute: '%H:%M', hour: '%H:%M', day: '%d.%m.%Y', week: '%d.%m.%Y', month: '%b %Y', year: '%Y' } }, yAxis: { title: { text: 'Stöd (%)' }, gridLineColor: '#e3e3e3', floor: 0, min: 0, endOnTick: false } }; // Create the chart var chart = new Highcharts.Chart(highchartsOptions); $('#yddvizYle').click(function () { if (isYle == true) { chart.series[0].hide(); chart.series[1].hide(); chart.series[2].hide(); chart.series[3].hide(); chart.series[4].hide(); chart.series[5].hide(); chart.series[6].hide(); chart.series[7].hide(); chart.series[8].hide(); isYle = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[0].show(); if (isSDP == true) chart.series[1].show(); if (isSannf == true) chart.series[2].show(); if (isC == true) chart.series[3].show(); if (isGron == true) chart.series[4].show(); if (isV == true) chart.series[5].show(); if (isSFP == true) chart.series[6].show(); if (isKD == true) chart.series[7].show(); if (isOvr == true) chart.series[8].show(); isYle = true; $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizHS').click(function () { if (isHS == true) { chart.series[9].hide(); chart.series[10].hide(); chart.series[11].hide(); chart.series[12].hide(); chart.series[13].hide(); chart.series[14].hide(); chart.series[15].hide(); chart.series[16].hide(); chart.series[17].hide(); isHS = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[9].show(); if (isSDP == true) chart.series[10].show(); if (isSannf == true) chart.series[11].show(); if (isC == true) chart.series[12].show(); if (isGron == true) chart.series[13].show(); if (isV == true) chart.series[14].show(); if (isSFP == true) chart.series[15].show(); if (isKD == true) chart.series[16].show(); if (isOvr == true) chart.series[17].show(); isHS = true; $(this).addClass("selected"); } }); function toggleParty(div, state, yle, hs) { if (state == true) { chart.series[yle].hide(); chart.series[hs].hide(); state = false; $(div).removeClass("selected"); } else { if (isYle == true) chart.series[yle].show(); if (isHS == true) chart.series[hs].show(); state = true; $(div).addClass("selected"); } return state; } $('#yddvizSaml').click(function () { isSaml = toggleParty(this, isSaml, 0, 9); }); $('#yddvizSDP').click(function () { isSDP = toggleParty(this, isSDP, 1, 10); }); $('#yddvizSannf').click(function () { isSannf = toggleParty(this, isSannf, 2, 11); }); $('#yddvizC').click(function () { isC = toggleParty(this, isC, 3, 12); }); $('#yddvizGron').click(function () { isGron = toggleParty(this, isGron, 4, 13); }); $('#yddvizV').click(function () { isV = toggleParty(this, isV, 5, 14); }); $('#yddvizSFP').click(function () { isSFP = toggleParty(this, isSFP, 6, 15); }); $('#yddvizKD').click(function () { isKD = toggleParty(this, isKD, 7, 16); }); $('#yddvizOvr').click(function () { isOvr = toggleParty(this, isOvr, 8, 17); }); $('#yddvizDatum').click(function () { var i = chart.xAxis[0].plotLinesAndBands.length; if (i > 0) { while (i--) { chart.xAxis[0].plotLinesAndBands[i].destroy(); } $(this).removeClass("selected"); } else { chart.xAxis[0].update({ plotLines: plotLines }); $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizZoom2007').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2007, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoom2014').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2014, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoomReset').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(1994, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); });
Välj partier:
Saml
SDP
Sannf
C
Grön
V
SFP
KD
Övr
Välj mätningar:
Yle HS
Zooma:
Visa allt 2007- 2014-

Felmarginal i %-enheter och gäller för de stora partierna. Källa: Yle/Taloustutkimus & HS/TNS-Gallup.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes