Hoppa till huvudinnehåll

Budgetförslaget: Bättre köpkraft ska ge flera jobb

Petteri Orpo
Finansminister Petteri Orpo. Petteri Orpo Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Petteri Orpo,Budgetförslag,budgetförslag 2017

Finansminister Petteri Orpo (Saml) tror att skattelindringarna nästa år ska ge dynamiska effekter som bidrar till att ge flera jobb och få ekonomin på fötter. Orpo presenterade på torsdagen sitt första budgetförslag.

Utöver sänkta skatter ingår där en rad sparåtgärder som regeringen har beslutat om redan tidigare.

En av de få nyheterna i budgetförslaget är att det nationella vaccinationsprogrammet nu ska kompletteras med vattkoppor. Då sjukdomen därigenom i praktiken försvinner ska det spara cirka 80 000 arbetsdagar och över 13 miljoner euro då föräldrar inte behöver vara hemma med sjuka barn.

På presskonferensen lyfte Orpo också fram ett anslag på 500 000 euro för ett fartyg för föreningen Håll skärgården ren.

Plus och minus

De sparåtgärder som ingår i finansministeriets budgetförslag spikades redan i regeringsprogrammet och i rambudgetförhandlingarna i våras. Det betyder bland annat att indexhöjningar uteblir och att arbetslöshetsskyddet försämras med nästan 70 miljoner euro. Också studiestödet drabbas. Där ska nästan 50 miljoner bort.

Inom äldreomsorgen dras personalen ned, nästan 200 miljoner sparas på yrkesutbildningen och specialfinansieringen för Helsingfors universitet och universitetet i östra Finland dras in.

Men budgetförslaget innehåller också anslag och reformer som många kan applådera. Närståendevårdarnas sits ska bli lite bättre, lantbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet underlättas med extra nationellt stöd och författare ska få höjd biblioteksersättning.

Med i budgetförslaget finns givetvis också de trafikprojekt som regeringen beslöt om i våras. Bland annat anslås pengar för den fortsatta beredningen av en snabbare tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Köpkraften upp med 150 euro?

Inkomstbeskattningen sjunker nästa år med sammanlagt 415 miljoner euro. Om det visar sig att minst 90 procent av löntagarna är med i konkurrenskraftsavtalet som slöts i våras stiger summan till 515 miljoner. Det klarnar till den egentliga budgetmanglingen i slutet av augusti.

Skattebetalarnas centralförbund har räknat ut att medelinkomsttagarens skatter sjunker med 0,5 procentenheter i och med budgetförslaget. Det betyder att köpkraften förbättras med 150 euro.

Pensionärerna och de som har mycket låga inkomster ska också beaktas. Pensionärerna får en skattesänkning som motsvarar sänkningen för löntagarna men hur låginkomsttagarna ska kompenseras är ännu öppet.

Företagarna går också på plus i budgetförslaget. Nu införs ett nytt företagaravdrag och dessutom lindras arvs- och gåvoskatten vid generationsskifte. För skogsbrukare införs ett skogsgåvoavdrag.

Hushållsavdraget höjs nästa år eftersom det kan skapa flera jobb i små företag.

Andra beslut som syns i plånboken är bland annat höjningen av tobaksaccisen, fordonsskatten och olika energiskatter.

Ökad sysselsättning betonas

Budgetförslagets slutsumma är drygt 55 miljarder euro. Låntagningen ökar och skuldens andel av BNP minskar inte som planerat, men Orpo tror att det ordnar sig senare.

- A och O är nu hur vi lyckas med att få upp sysselsättningen, säger han.

Regeringen bereder ett särskilt sysselsättningspaket till budgetmanglingen i slutet av månaden.