Hoppa till huvudinnehåll

"Grönare handelsflotta kan bli konkurrensfördel"

M/S Finneagle
Finnlines har satsat stort på miljövänligare teknik och idag är 20 av rederiets fraktfartyg utrustade med svavelrenare. M/S Finneagle Bild: Finnlines m/s finneagle

En grönare handelsflotta kan bli en konkurrensfördel trots dyra investeringar säger Olof Widén som är verkställande direktör för Rederierna i Finland.

- I nuläget gäller det stränga svaveldirektivet med utsläppsnivåer på 0,1 procent endast fartyg som trafikerar på Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön, säger Widén. Men från och med 2020 finns det planer för globala sänkningar av svavelutsläppen till 0,5 procent och det här kan den finländska och nordiska flottan utnyttja då man har förberett sig sedan 2015 tack vare svaveldirektivet.

Många rederier investerar

Den finländska handelsflottan blir hela tiden grönare då fler och fler rederier väljer att investera i ny miljövänlig teknik.

- För att få ner utsläppen till de nivåer som krävs på befintliga fartyg finns det två alternativ idag, säger Widén. Antingen kör man med lågsvavelhaltig marindiesel eller så satsar man på så kallade svavelrenare vilket många har gjort.

Olof Widén, Rederierna i Finland.
Olof Widén anser att rederierna tar sitt ansvar på allvar och ser framåt. Olof Widén, Rederierna i Finland. Bild: Yle / Mårten Wallendahl Helsingfors,rederierna i finland

Ett av de företag som valt att satsa är Finnlines som har utrustat en majoritet av sina fartyg, eller 20 av dem, med svavelrenare.
Chefsjurist Tapani Voionmaa vid Finnlines
Tapani Voionmaa är övertygad att investeringarna är en bra sak och enligt honom är sjöfarten som bransch välvilligt inställda till miljön. Chefsjurist Tapani Voionmaa vid Finnlines Bild: Finnlines finnlines,Finnlines

- Det här har kostat oss hundra miljoner euro men bränsleförbrukningen har sjunkit med 30 procent och dessutom har miljövänligheten blivit en konkurrensfördel, säger Finnlines chefsjurist Tapani Voionmaa. Vi vill erbjuda våra kunder ett grönare alternativ och har gått inför förändringen på allvar.

Flytande naturgas LNG är framtidens alternativ

Förutom att satsa på ny teknik har Finnlines också förnyat sitt tonnage för en miljard euro.

- Det är stora summor det handlar om men fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, är i dag det mest långsiktiga alternativet då vi redan nu vet att från och med 2021 ska också nivåerna för kväveutsläpp och växthusgaser skärpas, säger Widén.

Det värsta är att inte göra annat än att köra med renare bränsle för då kan situationen snabbt förvärras om världsmarknadspriset för olja börjar stiga.

Flera rederier har redan LNG-drivna fartyg och bland annat bygger rederiet TallinkSilja ett nytt fartyg vid Åbovarvet som ska drivas med flytande naturgas.

Ett av de kändaste LNG-drivna fartygen är naturligtvis Viking Grace som många finländare har åkt med men ännu kan inte Viking Line säga när man tänker ta ett beslut om fler LNG-drivna fartyg.

Jan Hanses
När Viking Line köper ett nytt fartyg kan inte Viking Lines vd Jan Hanses i det här läget säga. Jan Hanses Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik sideby skifteslag

- Arbetet framskrider men vi är ett börsbolag och jag kan inte gå ut i media och berätta om våra planer, säger Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses. Men planerna håller på att konkretiseras och naturligtvis måste vi förnya tonnaget i något skede.