Hoppa till huvudinnehåll

Minfartyg på besök i Vasa

Minfartyget Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa.
Minfartyget Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa. Minfartyget Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen finska marinen,Hämeenmaa (minfartyg, 1992),minfartyg,Finlands marin,Vasa

Under lördagen var det fritt fram för allmänheten att stiga ombord på minfartyget Hämeenmaa vid inre hamnen i Vasa. Hämeenmaa har delvis tagit över Pohjanmaas uppgifter.

Hämeenmaa tog i hamn vid inre hamnen i Vasa i samband med en övning.

- Hämeenmaa är väldigt lik Pohjanmaa och det var delvis därför som vi bestämde oss för att göra något av ett inofficiellt besök här, säger kommendörkapten Sami Rauhanummi.

Kommendörkapten Sami Rauhanummi på minfartyget Hämeenmaas brygga.
Kommendörkapten Sami Rauhanummi i sin stol på kommandobryggan. Kommendörkapten Sami Rauhanummi på minfartyget Hämeenmaas brygga. Bild: Yle/Joni Kyheröinen minfartyget hämeenmaa,Kommendörkapten,Finlands marin,Hämeenmaa (minfartyg, 1992),minfartyg

Ombord finns också en del av Pohjanmaas gamla besättning.

Rör sig mest i Finska viken

Hämeenmaa byggdes 1992 och har ett systerskepp som heter Uusimaa. Hämeenmaas hemmahamn finns i Obbnäs i Kyrkslätt.

Hämeenmaa rör sig främst i finländska vatten och mest i Finska viken. Under fredstid är fartygets första uppdrag att övervaka och säkra den territoriella integriteten.

Under krigstid är uppgiften minering och att fungera som ledningsfartyg för stridsgrupper. Till uppgifterna hör också att skydda sjöfarten.

Kanonen på minfartyget Hämeenmaa.
Hämeenmaas kanon. Kanonen på minfartyget Hämeenmaa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen finska marinen,Hämeenmaa (minfartyg, 1992),minfartyg,kanoner,kanon,Finlands marin

Till Medelhavet

Vartannat år fungerar Hämeenmaa som skolningsfartyg. I år är det Uusimaa som har den uppgiften.

- Nästa år är det då vår tur. Det blir troligtvis en tur till Medelhavet, säger Rauhanummi.

Pohjanmaa deltog i kampen mot pirater utanför Somalia 2011. Hämeenmaa har åtminstone ännu inte varit med om något liknande.

Sergeant Joni Jyllinmaa förevisar övningsminor på minfartyget Hämeenmaa.
Sergeant Joni Jyllinmaa visar upp övningsminor. Sergeant Joni Jyllinmaa förevisar övningsminor på minfartyget Hämeenmaa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen minfartyget hämeenmaa,Finlands marin,minfartyg,minor,Hämeenmaa (minfartyg, 1992)

60 personer i besättningen

Besättningen består av cirka 60 personer, av vilka hälften är beväringar och andra hälften stamanställda.

Uppgifterna kan grovt delas upp i sjöfart, stridsledning och maskinunderhåll. Till det tillkommer givetvis de som kokar maten.

Vad frågar folk av er då de stiger ombord?

- Jag har själv inte pratat med folk här men jag tror att det finns en hel del gamla beväringar som vill minnas sin tid i det militära. Folk brukar också vara intresserade av hur mycket tid vi tillbringar ute på vattnet.

Det blir mellan 100 och 150 dygn per år.

Minfartyget Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa.
Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa. Minfartyget Hämeenmaa i inre hamnen i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen finska marinen,Hämeenmaa (minfartyg, 1992),minfartyg,Finlands marin,Vasa