Hoppa till huvudinnehåll

Unga lever farligt i trafiken

Mopedrally i Jakobstad.
Unga mopedister utgör en stor trafikfara visar nationell trafikundersökning. Mopedrally i Jakobstad. Bild: Yle/Kjell Vikman mopeder

Unga är delaktiga i en stor andel av alla trafikolyckor som sker. Det visar en nationell undersökning om persontrafiken. Samma mönster kan man också se tydligt då olyckorna som skett i Egentliga Finland har granskats.

Största delen av olyckorna som sker involverar mopedister och på andra plats kommer de som nyligen fått körkort.

Under de fem senaste åren har andelen olyckor som involverar mopedbilar ökat i Egentliga Finland. Totalt sett har antalet olyckor som involverar ungdomar sjunkit under 2010-talet men i år har olycksrisken bland ungdomar igen börjat växa.

- En orsak kan vara de nya lätta eldrivna fordonen som har blivit en vanlig syn i trafiken under våren och sommaren, säger Tapio Heiskanen vid Trafikskyddet. Ännu har inga allvarliga olyckor skett men endel plåtskador och nära ögat situationer har uppstått.

Mobiltelefoner och spel en utmaning

- Det är oroväckande hur många unga och vuxna som använder sin mobiltelefon då de rör sig i trafiken, säger trafikplaneraren Mari Sann vid Egentliga Finlands förbund. Pokemon Go syns också i gatubilden och det är alarmerande att man använder mobilen då man cyklar eller kör bil.

Som bäst pågår en nationell trafikundersökning som ska ge ny information om finländarnas trafikbeteende och hur de har förändrats. Den senaste undersökningen gjordes 2010-2011.

- Speciellt intressant är det att undersöka de ungas vanor för dagens ungdomar är framtidens väganvändare, säger Sinn. En stor del av vanorna uppstår redan i barndomen och hur barnen tar sig till och från skolan har visat sig ha en stor inverkan vilket betyder att föräldrarnas har en viktig roll vad gäller barnens trafikbeteende.

Tanken är att använda forskningsresultatet för att förbättra trafikskyddet och förbättra kommunikationerna samt minska trafikens miljöinverkan i framtiden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland