Hoppa till huvudinnehåll

Får mormors servis flyttas utomlands? - lagen om utförsel av kulturföremål uppdateras

gamla kaffekoppar på ett bord med spetsduk
Det finns gott om gammalt porslin och möbler i hemmen. gamla kaffekoppar på ett bord med spetsduk Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik dockhus,Österbottens museum

Personer som flyttar utomlands kan behöva tillstånd för att få ta med sig allt som finns i bohaget. Det här gäller både föremål som är tillverkade i Finland och utomlands.

Lagen om begränsning av utförsel av kulturföremål håller på att uppdateras. Riksdagen behandlar lagändringen i höst.

I princip omfattar lagförslaget allt från mormorsmors kaffeservis till Akseli Gallen-Kallelas tavlor. Föremål som är äldre än hundra måste ha lov för att få föras ut ur landet.

- Det handlar om allt man kan tänka sig, säger intendenten Jouni Kuurne på Nationalmuseet; möbler, åkdon, bilar, mynt, arkivenheter, konstverk.

Man intervjuas i rum med gamla golvur i Nationalmuseet.
Intendenten Jouni Kuurne har hand om tillstånden för utförsel av kulturföremål. Man intervjuas i rum med gamla golvur i Nationalmuseet. finlands nationalmuseum

I de flesta EU-länder bestäms rätten att föra ut kulturföremål på basis av värdet. I Finland har man valt att göra det via ålder. Orsaken till det är att det inte finns värdefulla föremål i samma utsträckning som i övriga länder eftersom Finland inte har haft ett adelsskrå.

Lagen ska främst kartlägga, inte förbjuda utförsel

Jouni Kuurne understryker att syftet med lagen inte är att begränsa var mans och kvinnas rätt till sin egendom. Lagen handlar främst om att myndigheterna vill få en uppfattning om de nationellt kulturhistoriskt värdefulla föremål som finns för att kunna göra en kartläggning av var i världen de befinner sig.

Gammalt fickur med mönster i utställningsmonter
Också föremål som inte är tillverkade i Finland måste ha tillstånd för att få föras ut ur landet. Gammalt fickur med mönster i utställningsmonter klocka,Fickur,finlands nationalmuseum
Om man så äger den viktigaste tavlan som Akseli Gallen-Kallela målade får man ta den med sig om man flyttar utomlands.

- Om det är fråga om att man flyttar bort så kan vi inte säga nej, säger han. Sin egendom får man alltid ta med sig. Om man äger den viktigaste tavlan som Akseli Gallen Kallela målade, får man ta den med sig om man flyttar utomlands.

Det samma gäller arvegods från Finland för personer som är bosatta utomlands. Ansökan till myndigheterna bör ändå alltid göras.

ett gammalt österbottniskt skåp som går i grönblått. Detaljer i orange.
ett gammalt österbottniskt skåp som går i grönblått. Detaljer i orange. Bild: Yle/ Tiina Grönroos antikt skåp

Också för föremål som utlänningar köper i till exempel antikvitetsaffärer borde ansökan göras,

- I princip borde man kolla om det krävs ett utförseltillstånd, men ganska ofta blir det inte så, säger Kuurne.

Fyra huvudgrupper och många undergrupper

I lagförslaget delas de nationella kulturföremålen in i fyra huvudgrupper; Föremål som rör landets historia eller bemärkta personer, fornminnen, värdefulla arkiv eller samlingar samt övriga föremål. I gruppen som rör landets historia eller bemärkta personer finns ingen tidsgräns.

Här kan du läsa vilka föremål lagen gäller

1. Över 100 år gamla konstverk som är finländska eller har funnits i Finland i minst 100 år

2. Över 50 år gamla konstindustri-, konsthantverks- och designprodukter i original som är framställda i Finland eller har funnits i Finland i minst 50 år:
a) unika föremål och föremål som har framställts i begränsad mängd
b) nationellt betydelsefulla prototyper

3. Skriftliga alster som har funnits i Finland i minst 50 år:
a) över 50 år gamla manuskript och notmanuskript
b) böcker som har tryckts eller skrivits för hand före år 1800 i eller för Finland
c) böcker som har tryckts eller skrivits för hand utomlands före år 1600
d) kartor som har tryckts före år 1800 i eller för Finland och kartor över Finland som har ritats för hand före år 1800

4. Fortskaffnings- och transportmedel:
a) över 75 år gamla finländska fortskaffnings- och transportmedel
b) över 75 år gamla utländska fortskaffnings- och transportmedel som har funnits i Finland i minst 50 år

5. Pengar, utmärkelsetecken och medaljer som har funnits i Finland i minst 50 år:
a) medeltida mynt som har präglats i Finland före år 1560 och andra medeltida metallmynt som har använts i Finland
b) svenska sedlar som har tryckts före år 1809 och sedlar som har tryckts i Finland före år 1809
c) kejserliga förtjänst- och prismedaljer, svenska utmärkelsetecken förlänade före år1809, ryska utmärkelsetecken förlänade före år 1881 och Mannerheimkors, om de har förlänats finländare

6. Upptagningar som före år 1860 har gjorts i Finland med olika fotografiska metoder eller originalnegativ av sådana upptagningar

7. Över 100 år gamla föremål som är framställda i Finland eller har funnits i Finland i minst 100 år:
a) byggnader och delar av dem samt föremål som hör till den fasta inredningen i en
byggnad
b) möbler och belysningsanordningar
c) dräkter och textilier
d) smycken och guld- och silversmiden
e) ur, klockor och andra anordningar som anger tiden
f) musikinstrument, leksaker och spel
g) kyrkliga föremål och föremål med anknytning till trosföreställningar
h) finländska etnologiska föremål
i) tekniska anordningar, såsom arbetsredskap och maskiner, vägnings- och mätredskap
samt fotografisk och optisk utrustning, och prototyper till dem
j) vapen och utrustning samt maskiner, anordningar och utrustning som är avsedda för militärt bruk
k) andra glas-, metall-, keramik- och träföremål

I de fall där myndigheterna absolut vill att ett föremål ska stanna i Finland är det möjligt för Nationalmuseet eller Nationalgalleriet att köpa föremålet. Det finns ändå inget tvång vare sig att köpa eller sälja ett sådant föremål.

Tapio Wirkkala -utställning i Riihimäki.
Många föremål som används i dag når snart tidsgränsen på 100 år. Tapio Wirkkala -utställning i Riihimäki. tapio wirkkala

Det är Nationalmuseet och Nationalgalleriet som har hand om ansökningarna om och beviljandet av lov för utförsel av nationella kutlruföremål. Årligen får de ta emot ett tjugotal ansökningar. Främst är det fråga om flyttningar från Finland.

- De flesta har beviljats tillstånd, säger Kuurne. Bara i några enstaka fall har föremålen bedömts vara så viktiga att de inte har beviljats tillstånd.

Tullen övevakar sedan att inte föremål förs ut ur landet utan tillstånd.

Riksdagen behandlar uppdateringen av Lagen om begränsning av utförsel av kulturföremål i höst. Det är meningen att lagen ska träda i kraft från och med januari 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes