Hoppa till huvudinnehåll

Fler hjortar och älgar får fällas i år

jägare bär på skjuten älgkalv
jägare bär på skjuten älgkalv Bild: Yle Älgjakt

Finlands viltcentral har för för höstens och vinterns jakter beviljat 41 722 jaktlicenser för älg, 29 030 för vitsvanshjort, 153 för dovhjort och 19 för skogsren.

Det har nu beviljats 11,5 procent fler jaktlicenser för älg 12,5 procent fler för vitsvanshjort jämfört med föregående period.

I samband med fjolårets höstjakt fick man som byte omkring 44 000 älgar och omkring 26 600 vitsvanshjortar.

Jakten på licensbelagda hjortdjur inleds den sista lördagen i september - i år den 24 september. Älgjakten pågår till årsskiftet och jakten på hjort till slutet av januari. I Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki är jakttiden på älg 1.– 20.9. och 11.10.– 30.11.

Viltforskningen leder till de årliga uppskattningar som görs angående älgstammens storlek och struktur. Jaktvårdsföreningarnas beskattningsberäkningar ger ramarna för licensbeslut.

Vitsvanshjortstammen är starkast i Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt i Södra och Norra Tavastlands viltcentralsområden. Mängden jaktlicenser har klart ökat på alla nämnda viltcentralsområden jämfört med föregående år.

En jaktlicens ger jägaren tillstånd att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.