Hoppa till huvudinnehåll

"Minimimotion räcker inte till om man vill förebygga sjukdomar"

Jogging
Jogging Bild: Yle/Roger Källman joggingskor

Minimimängden rekommenderad motion räcker inte till för förebyggandet av sjukdomar, rapporterar nyhetstjänsten Duodecim.

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer borde alla röra sig drygt två timmar per vecka på ett sätt som motsvarar rask promenadtakt. Ny forskning visar dock att det troligen inte är tillräckligt för att förebygga sjukdomar.

Enligt en undersökning som publiceras i British Medical Journal minskar motion risken för att insjukna i till exempel diabetes, bröst- eller tarmcancer, hjärtsjukdomar eller hjärninfarkt. I undersökningen beaktades helhetsmotionen per vecka, det vill säga inte enbart aktiv motionsidrott utan också aktiviteten i andra sammanhang - i hemmet, på jobbet och i samband med övrig fritidsverksamhet.

De bästa hälsoeffekterna ger en motionsmängd som är 5-6 gånger större än WHO:s minimirekommendation.

I praktiken innebär det här att man utöver att motionera på sin fritid också borde motionera på vägen till och från arbetet och helt allmänt ha en aktiv livsstil.

Flera undersökningar har tidigare visat att hälsoriskerna är större för personer som sitter mycket och har många passiva perioder under dagen.

I undersökningen analyserades resultat från 174 tidigare undersökningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes