Hoppa till huvudinnehåll

Professor i folkrätt vill syna nya asyllagar

Liten flicka söker asyl med sin familj på Vasa polisstation
Liten flicka söker asyl med sin familj på Vasa polisstation Bild: Yle/Sofi Nordmyr vasa polisstation

Lagändringen som förkortar besvärstiden för asylbeslut borde granskas, menar Elina Pirjatanniemi, som är professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter i Åbo.

- Det är lite bekymmersamt att man nu tycks ha glömt att internationella avtal är bindande. När länder binder sig till att följa dem ska det göras i god tro och jag upplever att vi ser tråkiga exempel på att trenden kanske är på väg att bli en annan, säger Pirjatanniemi.

- Jag hoppas att det här går vidare till högsta förvaltningsdomstolen så att vi verkligen ser om förändringarna är i enlighet med vår grundlag och internationella människorättsförpliktelser.

Effektivitetsperspektivet dominerar

Pirjatanniemi säger att det handlar om rätten till rättvis rättegång. Visst är det bra att få snabba resultat så de asylsökande vet vad de har för status. Det är ändå viktigt att inte ha alltför bråttom.

- I sådana här frågor som i värsta fall gäller liv och död är det viktigt att man verkligen noga kontrollerar vad som är fallet. Man kan inte bara se rättsskyddet ur ett effektivitetsperspektiv, vilket jag nu tycker att man har gjort.

Både juridik och moral behöver diskuteras

Diskussionen om vem som är berättigad till skydd och om beslutsfattare och myndigheter har rätt linje i flyktingfrågor blossar upp då enskilda fall får uppmärksamhet.

När flyktingfamiljer splittras, offer för människohandel inte får stanna i Finland eller när en person som trakasserats både av Islamiska staten och av landets armé nekas asyl ifrågasätts beslutsprocessen.

Att granska enskilda fall är svårt, eftersom en stor del av uppgifterna är sekretessbelagda. Också om besluten är juridiskt korrekta behöver de inte vara kloka beslut, konstaterar Pirjatanniemi. Hon efterlyser debatt om våra värderingar.

- Det finns mycket som vi måste diskutera – inte bara det juridiska i besluten utan också det moraliska. Även om jag är jurist tycker jag att det moraliska i hur vi hanterar de här människorna som söker skydd är lika viktigt som det juridiska – om inte viktigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes