Hoppa till huvudinnehåll

Stuk: Säkerhetsbrister vid Fennovoima?

Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki. En orange grävskopa fyller jord i en gul lastbil på ett stort hyttjigt fält.
Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki. Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki. En orange grävskopa fyller jord i en gul lastbil på ett stort hyttjigt fält. Bild: Fennovoima Fennovoima,Pyhäjoki,kärnkraftsverk,kärnenergi

Möjliga säkerhetsbrister har uppdagats vid Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki. En del av de anställda berättar om påtryckning, framgår det av protokollet över en säkerhetsinspektion som Yle har kommit över. Fennovoima nekar till att det har förekommit någon påtryckning.

Anställda vid Fennovoima berättar om påtryckning, dålig personalledning och nonchalering av säkerhetsfrågor. Sakkunniga som har lyft fram säkerhetsfrågor har till och med rökts ut ur företaget. Vissa dokument har kunnat godkännas efter att man har bytt ut den personen som har vägrat underteckna till en annan.

Missförhållandena kom fram vid en inspektion som Strålsäkerhetscentralen (Stuk) gjorde vid Fennovoima. Det är första gången som det har gjorts en inspektion av säkerhetskulturen vid kärnkraftsbolaget. Inspektionen gjordes på hösten 2015 och protokollet skrevs i december.

Stuk uttrycker sin oro för om säkerheten prioriteras på Fennovoima och om det finns tillräckligt med kärnkrafskunnande hos ledningen.

Tidtabell viktigare än säkerhetsaspekter

Som en del av Stuk:s granskning gjordes en enkät bland personalen, på den svarade 74 procent av den dåvarande arbetskraften.

En del av dem berättade att ledningen hade förbigått synpunkter på säkerheten. Personer som var oroade för säkerheten kände sig hotade av att åsidosättas från sin ställning eller rökas ut ur huset. Stuk berättar inte hur många av de svarande som var kritiska, men det ska ha varit fråga om flera personer.

Enligt protokollet verkar bolagets ledning påverkas mera av problemen med tidtabellen för bygget, än av säkerhetsaspekter.

Inspektionen fäste också uppmärksamhet vid att ledningen har liten erfarenhet på kärnkraftsområdet. Av ledningsgruppen är det bara en som har någon längre erfarenhet inom branschen.

Fennovoima tillbakavisar uppgifterna

Också kommunikationen från ledningen upplevs som moststridig.

Fennovoima tillbakavisar att någon påtryckning har förekommit och förnekar att man har bytt ut personer som har vägrat underteckna dokument.

- Vi har strävat efter att förbättra kommunikationen och ansvarsfördelningen, säger projektledaren vid Fennovoima, Minna Forsström.

Om någon som har vägrat undertekna dokument och på grund av det har bytts ut har det varit fråga om dokument som hör till ryska Rosatom, som är med i projektet, säger Forsström.