Hoppa till huvudinnehåll

Unga asylsökande kan bli nya Pyttisbor

Pyttis infoskylt
Pyttis infoskylt Bild: Yle/Sune Bergström pyttis kommun

Måndagen den femtonde augusti ska Pyttis kommunfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag om att erbjuda plats för 45 minderåriga asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Av de minderåriga som har bott på asylboendena i Pyttis kommer sannolikt de allra flesta att beviljas asyl. I Pyttis vill man nu ge dem möjligheten att stanna kvar i kommunen även efter ett positivt besked.

Boendet kommer i så fall att ordnas på samma platser som det har ordnats hittills genom avtal med A-klinikstiftelsen och Kotouma Oy. För det här kommer Pyttis kommun att få statligt stöd som ersätter kostnaderna.

För tillfället finns det inte lediga bostäder i Pyttis som skulle kunna täcka behovet, men tanken är att de som får uppehållstillstånd i något skede ska flytta till vanliga bostäder.

- En del kanske flyttar till andra städer om de får ett jobb eller en studieplats, säger förvaltningschef Matti Rupponen.

De är redan här

45 kommunplatser kan låta mycker för en kommun av Pyttis storlek men det handlar inte om att ta emot 45 nya asylsökande.

- Saken är den att de redan finns här. Får de inte plats någon annanstans måste vi ta hand om dem förstås, säger Rupponen.

Frågan om att erbjuda kommunplatser var uppe i kommunstyrelsen redan i juni men bordlades i väntan på mer information. Det man särskilt ville utreda var huruvida staten kunde förbinda sig att ersätta kostnaderna. Ett sånt avtal finns nu.

Inte längre asylsökande

De nya invånarna ska inte bara ses i termer av kostnader. När de väl har fått uppehållstillstånd är de inte längre asylsökande utan kommuninvånare. Det ser Matti Rupponen som någonting positivt, eftersom fler invånare behövs.

- Först och främst kommer invånarantalet att öka och det är en god sak i sig, säger han.

Rupponen menar också att en större blandning av invånare gynnar samhället i framtiden.

- Det är god sak att få nya människor här.

Han berättar också med ett litet skratt att de nya invånarna skulle göra susen för traktens fotboll.

- Men först och främst är det så att de kommer att främja samhällets framtida utveckling. Därför är det viktigt att ta emot asylsökande.