Hoppa till huvudinnehåll

Boendekostnaderna ökar - stora regionala skillnader

Ett brunt tegelhöghus med rött tak och vita fönsterkarmar.
Ett brunt tegelhöghus med rött tak och vita fönsterkarmar. Bild: Benjamin Suomela / Norden.org tegelhus,höghus,Helsingfors,flervåningshus,boende,hyror,bostäder,städer

En allt större del av hushållens inkomster går till boendekostnader. Dyrast är det att bo i huvudstadsregionen, och där ökar också boendekostnaderna snabbast.

Boendekostnaderna ökar både vad gäller hyresbostäder och ägarbostäder. Snabbast ökar boendekostnaderna i huvudstadsregionen, där det också är dyrast att bo. Det visar en undersökning som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut har gjort på uppdrag av Finlands Fastighetsförbund och Finlands Egnahemsförbund.

Dyrast i Helsingfors, billigast i Raumo och Kouvola

Att bo i egnahemshus är dyrast i Esbo, i övrigt är Helsingfors dyrast. Enligt undersökningen är till exempel hyran för en 60 kvadratmeters höghuslägenhet över 1000 euro i Esbo och Helsingfors, medan hyran för en motsvarande lägenhet i Kotka, Raumo, Kouvola och Björneborg är 600 euro.

För en medelinkomsttagare som bor på 60 kvadratmeter i ett höghus i huvudstadsregionen går närmare 60 procent av inkomsterna till boendekostnader. Enligt undersökningen utgör de stigande boendekostnaderna en risk för många hushålls utkomst.

I Raumo och Kouvola är boendekostnaderna omkring 25 eller 30 procent av hushållets inkomster.

Enligt undersökningen var boendekostnaderna också höga i Tammerfors, Åbo, Borgå och Tavastehus. Kostnaderna i Tammerfors och Åbo förklaras med att de är stora städer och där finns jobbmöjligheter. I Tavastehus och Borgå är boendekostnaderna höga för att städerna är nära Helsingfors.

Enligt undersökningen verkar boendekostnaderna ändå öka i en lite långsammare takt än tidigare. Det beror dels på den låga räntenivån, och dels på att oljepriset har sjunkit, vilket håller kostnaderna nere för egnahemshus som värms med olja. Också prisutvecklingen på el har blivit långsammare.

Boendekostnaderna kommer att fortsätta öka

I undersökningen förutspår Pellervo ekonomiska forskningsinstitut att boendekostnaderna kommer att fortsätta öka. Boendeutgifterna ökar snabbare än hushållens inkomster, vilket också gör att en större andel av hushållens inkomster går till boendekostnader.

Det är också möjligt att den låga räntenivån och det låga priset på olja stiger inom de närmaste åren. Också elöverföringspriserna och fastighetsskatten kan stiga. Om de här kostnaderna stiger, stiger också boendekostnaderna.

Också konkurrenskraftsavtalet och social- och hälsovårdsreformen kan påverka inkomsterna och kommunalskatten och andra avgifter.

Under prognosåren är inkomstutvecklingen långsam, vilket betyder att boendekostnaderna ökar snabbare än inkomsterna. För dem som bor på hyra kommer de höjda hyrorna att inverka på boendekostnaderna. Prognosen i undersökningen är för åren 2016–2018.