Hoppa till huvudinnehåll

Haiti bekräftar första fallet av mikrocefali till följd av zika

Många haitier bor fortfarande i tillfälliga ruckel i bristande hygieniska förhållanden, sex år efter den förödande jordbävningen. Fattigdomen bidrar till spridningen av zika-viruset.
Många haitier bor fortfarande i tillfälliga ruckel i bristande hygieniska förhållanden, sex år efter den förödande jordbävningen. Fattigdomen bidrar till spridningen av zika-viruset. Många haitier bor fortfarande i tillfälliga ruckel i bristande hygieniska förhållanden, sex år efter den förödande jordbävningen. Fattigdomen bidrar till spridningen av zika-viruset. Bild: EPA/Bahare Khodabande Haiti,Zikavirus,mikrocefalia

Haiti har bekräftat det första fallet av mikrocefali som orsakades av att modern hade smittats av zikaviruset.

Hälsovårdsmyndigheter i Haiti säger att man påträffade det första fallet av microcefali som orsakades av zikaviruset, hos ett spädbarn i lördags.

Sammanlagt har man funnit 14 fall av mikrocefali sedan mars, men det här var första fallet där man kunde fastställa anknytningen till zikaviruset som har spridits snabbt över hela Latinamerika.

I de övriga fallen har man inte kunnat bekräfta att microcefalin orsakades av att modern hade smittats av viruset.

Haiti har uppgett att omkring 3 000 människor har smittats av zika, men världshälsoorganisationen WHO understryker att en överväldigande del av smittofallen är misstänka och inte bekräftade.

Hälsovården paralyserad av jordbävning, strejker

Haiti har haft stora problem att klara av fallen eftersom hälsovården fortfarande lider av den förödande jordbävningen år 2010 då 300 000 människor omkom. Dessutom har hälsovården paralyserats av en flera månader lång hälsovårdsstrejk.

Amerikanska hälsovårdsmyndigheter har tidigare bekräftat sambandet mellan zikaviruset och fosterskadan mikrocefali, som kan leda till förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos det drabbade barnet.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnans tillväxt störs redan under fosterlivet och de första levnadsåren.

Kopplingen mellan zika och mikrocefali uppmärksammades första gången i höstas i Brasilien som nu har bekräftat 1 600 fall av mikrocefali, som har orsakats av att modern hade smittats.

Läs också