Hoppa till huvudinnehåll

Missförstånd kring Turkiets lag om sex med barn

Flicka
Det är fortfarande olagligt att utnyttja barn sexuellt i Turkiet. Flicka Bild: Yle barn utnyttjas

Va, ska Turkiet faktiskt tillåta pedofili? Nej – inte riktigt. Turkiska myndigheter säger att det rör sig om ett missförstånd.

För några dagar sedan slogs världen av nyheten att det i Turkiet ska bli lagligt att ha sex med barn som är mellan 12 och 15 år gamla. Det här påståendet har skapat en hel del förvirring och många har också reagerat starkt. Sveriges utrikesminister Margot Wallström twittrade genast kritik där hon krävde att beslutet borde rivas upp.

Det var en turkisk tidning som publicerade en något otydlig artikel om ämnet, som gjorde att nyheten spred sig ut i Europa.

Men vill Turkiet verkligen tillåta människor att ha sex med barn? Nja, det är inte riktigt så enkelt. Turkiska myndigheter säger att det rör sig om en misstolkning. De vill inte legalisera sex med barn. Det man vill ändra på är att sexuellt övergrepp ska särskilja sig från sex med minderåriga. Tekniskt sett ser lagen nu ingen skillnad på en tvååring och en 14-åring. Alla sexuella handlingar med någon som är 15 eller yngre klassas som ett sexuellt övergrepp.

Det handlar inte om en ny lag, utan om en paragraf i en lag som ska tas bort. Turkiets författningsdomstol har röstat för att paragrafen, som klassar allt sex med barn under 15 enligt samma straffskala, ska bort. Det är alltså fortfarande olagligt att ha sex med personer under 18 år, men nu ska ålder och möjlighet till samtycke räknas in när straffet bestäms. Det här är ännu inte någon ny lag, men går det igenom så träder den nya lagen i kraft nästa år.

Samma straffskala oberoende av ålder

Vad menas då med samma straffskala? Jo, om en 16-åring har sex med en 14-åring, så döms 16-åringen lika hårt som en 60-åring som förgripit sig på en sjuåring. Personer mellan 12 och 15 år kan ge sitt samtycke till sex och kan då ses som sexuellt myndiga. Domstolen vill att det här ska få en större betydelse.

Trots att Turkiet alltså inte vill göra det helt lagligt att ha sex med barn, får beslutet mycket kritik. Det finns problem i Turkiet med barnäktenskap och våld mot kvinnor, och organisationer som arbetar för barns och kvinnors rättigheter är rädda för att övergreppen ska öka ifall samtycket får mer betydelse.

Lagen i Finland

I Turkiet blir du byxmyndig när du är 18, i Finland när du är 16 år gammal.

Om du är över 18 får du ha sex med andra som är över 18 – ingen skillnad om hen är 19 eller 59.

Om båda är minderåriga och har sex, så kan den äldre personen dömas om hen är äldre än 16 och den yngre är under 16 och om åldersskillnaden är större än ett par månader.

Redan vid 15 år blir du juridiskt ansvarig för allt du gör sexuellt sett, speciellt mot en annan människa. En minderårig kan alltså dömas för sexuellt utnyttjande av barn om hen utför en sexuell handling mot en person där skillnaden dem emellan i fysisk och psykisk mognad är stor, eller om hen kränker den andras sexuella självbestämmanderätt. Alla i Finland har en sexuell självbestämmanderätt – oavsett ålder. Det betyder att ingen annan någonsin får tvinga dig till sex eller andra sexuella handlingar.

Det finns ännu en till åldersgräns som berör sex: Om en person är under 18 år och står i beroendeställning till den vuxna, så anses det vara sexuellt utnyttjande. Den vuxna kan till exempel vara en lärare, läkare eller någon annan som har en sorts auktoritetsställning över en.

Här kan du läsa mer om sex, lagar och åldersgränser.

Källor: Metro, Sveriges Radio, SVT, The Guardian.