Hoppa till huvudinnehåll

Oro då nytt företag ska köra Houtskärs skolskjutsar

Kajons taxi utanför Kvarnbackens skola
Kajons taxi utanför Kvarnbackens skola i Borgå. Kajons taxi utanför Kvarnbackens skola Bild: YLE/Christoffer Gröhn kajon

Skolskjutsarna i Houtskär kommer från nyår att skötas av Esboföretaget Kajon Taksi & Pikkubussipalvelut, vilket har väckt oro i Houtskär.

Just nu och fram till årsskiftet sköts skjutsarna av Houtskärs egna taxiföretag Taxi Juslin. Men i konkurrensutsättningen hade Kajon det billigaste anbudet i Houtskär, förklarar Pargas bildningsdirektör Ulrika Lundberg. I alla andra kommunområden däremot var det lokala företag som vann konkurrensutsättningen.

Staden ska ännu diskutera hur skjutsarna arrangeras innan man skriver under avtalen, men åtminstone i Borgå och i Raseborg har det funnits problem med taxiföretaget Kajon.

Missnöje ledde till andra kriterier i Borgå

I Borgå vann Kajon upphandlingen för några år sedan för att man var billigast, men det kom genast klagomål.

- Problemet var att chaufförerna ofta byttes, berättar Catharina von Schoultz, som är ordförande för Borgå svenskspråkiga utbildningssektion. Det betydde att chaufförerna inte kände trakten och inte visste vem som skulle stiga på var.

Enligt von Schoultz blev det nya inkörningsperioder varje gång chaufförerna byttes, och det skedde ganska ofta. Det största problemet var ändå att många chaufförer kom från Estland och inte talade svenska.

- Framför allt våra svenskspråkiga ettor kunde känna sig ganska otrygga, säger von Schoultz. Det är en säkerhetsfråga när man är liten och går i skola och åker långa vägar, att man känner sig trygg också i taxin på väg till skolan.

Det ledde till att Borgå vid nästa upphandling satte med trygghet och säkerhet som ett ännu viktigare kriterium, och då var de lokala taxiföretagarna mer alerta och vann anbudstävlingen.

- Om man tittar bara på kostnadskriterier så finns det kanske billigare alternativ, säger von Schoultz, men vi tittade på tryggheten och på helheten, att ortens egna företagare har jobb och betalar skatt i staden.

Problem också i Raseborg

I Raseborg tog Kajon för sex år sedan över en del av skolskjutsarna, och också där var det till en början problem. Då skolåret började uteblev en del av taxibilarna, och skolbarnen fick länge stå och vänta på ersättande bilar.

Staden måste också påpeka för Kajon att alla chaufförer skulle kunna prata svenska, för det fungerade inte, trots att språkkravet fanns i upphandlingsavtalet.

- Nu har vi inte haft några större problem, berättar bildningsdirektör Robert Nyman.

"Kajon uppfyllde alla våra kriterier"

Skolskjutsarna i Pargas är ett stort pussel, då det finns 600-700 elever som behöver skjuts. Staden konkurrensutsatte i våras skolskjutsarna för alla kommundelar, och Kajon hade det billigaste anbudet för Houtskär.

- Kajon uppfyllde alla kriterier vi hade, säger bildningsdirektör Ulrika Lundberg. Vi kände inte till att det har funnits problem i Borgå och Raseborg. Men å andra sidan fungerar konkurrensutsättningen så att vi agerar enligt de kriterier vi ställt upp. Det påverkar inte vår konkurrensutsättning att företaget har haft problem på andra orter.

Ulrika Lundberg, utbildningschef i Pargas
Pargas bildningsdirektör Ulrika Lundberg. Ulrika Lundberg, utbildningschef i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus ulrika lundberg utbildningschef i pargas

Lundberg ska nästa vecka i detalj diskutera hur skjutsarna ska arrangeras, och då kommer språkkunskaperna i svenska att vara en viktig del.

- Visst är det viktigt med svenskspråkiga chaufförer, intygar Lundberg, och vi har också vissa gånger haft problem. Men vi har påtalat det, och just nu under den här perioden tycker vi det fungerar tillfredsställande.

Men trots att skolskjutsarna nu fungerar bra, så måste upphandlingen ske med vissa års mellanrum. Och nu var det dags igen i alla kommundelar i Pargas.

Enligt Lundberg var det fråga om så stora summor att man inte direkt kunde välja lokala företagare, utan man måste göra en konkurrensutsättning.

- Dessutom fattades beslutet redan i månadsskiftet maj-juni, säger Lundberg. Det är delgivet och har vunnit laga kraft, och inga besvär lämnades in. Skulle någon ha varit missnöjd kunde den ha anfört besvär, men det har ingen gjort.

"Lokala chaufförer anlitas alltid i mån av möjlighet"

Enligt Kajons verkställande direktör Jari Kujala hör det till företagets grundprinciper att alltid i mån av möjlighet rekrytera nya chaufförer bland de lokala yrkeskunniga förarna.

- På det viset får vi många betydande fördelar, säger Kujala, bland annat det att vi kan uppfylla språkkraven.

Eftersom skolskjutsarna i Houtskär börjar först nästa år har Kajon ännu inte rekryterat eller tillfrågat någon chaufför för rutten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland