Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringen av Kattans gympasal gick på miljoner

Katedralskolan  i Åbo.
Katedralskolan i Åbo. Bild: Zaida Sjölund veckans skola

Renoveringskostnaderna överskrider två miljoner euro och måste godkännas av stadsstyrelsen. Den dyra renoveringen innebär också förhöjt hyresbelopp för gymnastiksalen.

Katedralskolan har renoverats grundligt under de senaste åren och skolan har under tiden använt andra lokaler. Vid årsskiftet ska allting vara färdigt.

Renoveringen av gymnastiksalen har kostat 1 205 000 euro. Till summan läggs kostnader för grundförstärkning på kring 700 000 och arkeologiska utgrävningar på 500 000. Slutsumman beräknas därmed till 2 405 000 euro. I fjol gjordes preliminära beräkningar på den hyra som bildningssektorn kommer att betala för utrymmet. Då var det månatliga beloppet på 68 860 euro. Nu beräknas månadshyran vara på 69 091 euro, det vill säga 829 092 för ett helt år.

Nämnden för fostran och undervisning godkände behovsutredningen för gymnastiksalen på onsdagen och överlämnade ärendet till stadsstyrelsen för slutligt godkännande eftersom kostnaderna överskrider två miljoner euro.

Läs också